Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Ninh Bình có 3 giáo viên

N.K

Về bầu cử Quốc hội khóa 14, Ninh Bình được bầu 6 Đại biểu Quốc hội từ 10 người ứng cử. Dưới đây là danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Ninh Bình.

Danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Ninh Bình:

1. Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng ban Ban phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình

2. Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính

3. Bùi Thị Hồng Hạnh, Giáo viên

4. Đinh Thanh Nhàn, Giáo viên

5. Bùi Văn Phương, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

6. Mai Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

7. Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

8. Nguyễn Thị Bích Thủy, Thẩm phán sơ cấp

9. Nguyễn Phương Tuấn, Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Vụ trưởng - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội

10. Bùi Thị Ý, Giáo viên

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet