Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Quảng Ngãi có ông Nguyễn Hòa Bình

N.K

Về bầu cử Quốc hội khóa 14, Quảng Ngãi được bầu 7 Đại biểu Quốc hội từ 13 người ứng cử. Dưới đây là danh sách 13 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Quảng Ngãi.

Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Quảng Ngãi:

1. Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Hồ Xuân Tình, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Tây Trà

3. Hồ Thị Vân, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4. Võ Thị Mai Vỹ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

5. Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

6. Dương Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban chính sách luật pháp, Chủ tịch Công đoàn Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

7. Đinh Thị Phương Lan, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

8. Hồ Cao Nhã, Bí thư Chi Đoàn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Trà Xuân,

10. Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Thành viên Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

11. Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm)

12. Đinh Thị Liên, Bác sĩ đa khoa

13. Đinh Thị Hồng Minh, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

14. Phan Đình Thắng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet