Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Tuyên Quang

N.K

Về bầu cử Quốc hội khóa 14, Tuyên Quang được bầu 6 Đại biểu Quốc hội từ 12 người ứng cử. Dưới đây là danh sách 12 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Tuyên Quang.

Danh sách 12 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Tuyên Quang:

1. Hứa Thị Hà, Giáo viên, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sơ Hồng Thái

2. Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

3. Nguyễn Khánh Tịnh, Chuyên viên Phòng Quy hoạch - Đầu tư và Xây dựng

4. Nguyễn Xuân Yên, Bác sỹ, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

5. Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương

6. Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Đại biểu chuyên trách Quốc hội khóa XIII

7. Đào Quang Uy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

8. Nguyễn Thị Hoài Yên, Chi ủy viên, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn, Phó chủ tịch Công đoàn

9. Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

10. Âu Thị Mai, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

11. Vi Thị Nghiệp, Bác sỹ, Chi ủy viên, Phó Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Phòng khám Cận lâm sàng, Dược

12. Ma Thị Thao, Huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet