Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ

N.K

Về bầu cử Quốc hội khóa 14, Phú Thọ được bầu 7 Đại biểu Quốc hội từ 13 người ứng cử. Dưới đây là danh sách 13 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ.

Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ:

1 Đinh Thị Bình, Giáo viên

2 Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

3 Phạm Thị Hoa, Giáo viên

4 Đinh Thị Tuyết Ngân, Công chức Văn hóa xã hội

5 Lê Thị Yến, Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

1 Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Trương ương Hội phụ nữ Việt Nam, Chi hội phó Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giáo viên

3 Khương Thị Lan Phương, Viên chức Y tế

4 Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ

1 Hoàng Quang Hàm, Đảng ủy viên Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước

2 Đinh Thị Nhung, Bác sỹ đa khoa

3 Cao Đình Thưởng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

4 Trương Tôn Nữ Khánh Trang, Giáo viên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet