Danh sách Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

N.K

Sau 4 ngày (22 - 25/9) làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong không khí dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã đánh giá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu và xác định những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đại biểu dự Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu 54 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu 22 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Thái Bình)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet