Đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ ngành kiểm sát còn yếu

Mộc Miên

Báo cáo về kết quả của công tác chất vấn và trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của ngành.

Chiều 22/9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.


Theo báo cáo này, trong phần các tồn tại, hạn chế ghi rõ: Viện trưởng VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành có nhiều chuyển biến tích cực, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ của Quốc hội đề ra, qua đó góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để xây dựng và phát triển đất nước, tiếp tục củng cố mãnh mẽ niềm tin của Đảng, Quốc hội và cử tri cả nước. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ngành Kiểm sát còn một số hạn chế, thiếu sót như:  Chưa quản lý chặt chẽ, kịp thời việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; trách nhiệm công tố trong một số vụ án chưa tốt; chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp tại một số đơn vị còn hạn chế, còn có Kiểm sát viên thiếu chủ động trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; việc điều tra, xử lý một số vụ án lớn về kinh tế và tham nhũng còn chậm.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tại một số phiên tòa, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Một số Viện kiểm sát địa phương còn để xảy ra oan, sai; chậm phát hiện vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp để kịp thời kháng nghị, kiến nghị khắc phục, phòng ngừa. Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với một số vụ việc còn để kéo dài. Một số Viện kiểm sát địa phương còn để xảy ra cán bộ vi phạm phải xử lý kỷ luật, có cán bộ phải xử lý hình sự.

Báo cáo cho biết, công tác xây dựng văn bản hướng dẫn pháp luật chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, nhất là việc xây dựng các thông tư liên tịch, văn bản hướng dẫn để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong áp dụng pháp luật.  Năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, Kiểm sát viên chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ thực tiễn và công cuộc cải cách tư pháp. Nhiều VKSND cấp huyện chưa có trụ sở ổn định để làm việc.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng, những hạn chế, tồn tại nêu trên là do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do năng lực trình độ và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, Kiểm sát viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao nhưng không tích cực, chủ động khắc phục; còn có lãnh đạo đơn vị thiếu sâu sát trong quản lý, chỉ đạo và điều hành; công tác thanh tra, kiểm tra ở một số đơn vị còn chậm đổi mới, thiếu hiệu quả; ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ còn yếu, dẫn đến vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với ngành Kiểm sát chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nhất là đối với Viện kiểm sát cấp huyện nên đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu quả công tác...v.v. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các ngành hữu quan với Viện kiểm sát ở một số nơi chưa chặt chẽ, kịp thời; hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, chưa tạo điều kiện cho Viện kiểm sát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet