Đáp án đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2015 (tham khảo)

PV

Infonet cung cấp nhanh nhất gợi ý đáp án đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2015 cùng các môn Lịch sử, Ngoại Ngữ, Hóa học, Sinh học, Văn, Địa, Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Infonet giới thiệu gợi ý đáp án đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2015. Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2015 do Trung tâm Học mãi cung cấp.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

MÔN: VẬT LÍ

Mã đề: 274 

 

1.B

2.C

3.C

4.B

5.B

6.D

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.B

15.A

16.A

17.D

18.D

19.A

20.D

21.B

22.A

23.D

24. B

25.D

26.A

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.C

35.C

36.A

37.C

38.A

39.A

40.D 

41.A

42.C

43.B

44.A

45.C

46 A

47.D

48.B

49.B

50.B

 

 

  Nguồn: Ban chuyên môn Hocmai.vn

Tiếp tục cập nhật...

Dưới đây là lịch thi chính thức của kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Sáng 1-7, thí sinh thi toán, chiều thi ngoại ngữ. 

Ngày 2-7: sáng thi ngữ văn, chiều thi vật lý. 

Ngày 3-7: sáng thi địa lý, chiều thi hóa học. 

Ngày 4-7: sáng thi lịch sử, chiều thi sinh học. 

Các môn tự luận thi 180 phút, các môn trắc nghiệm thi 90 phút (môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm và viết).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet