Đáp án môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2015 (tham khảo)

PV

Infonet cung cấp nhanh nhất đáp án môn Hóa học, gợi ý đáp án môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2015 cùng các môn Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa lý, Sinh học, Văn, Vật lý, Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Infonet giới thiệu đáp án, đề thi môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2015. Ngay khi có gợi ý đáp án môn Hóa học, Infonet sẽ đăng tải nhanh nhất gửi tới bạn đọc.

Chiều nay thí sinh thi môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Đáp án các mã đề môn Hóa học

Mã đề: 415 

1.D

2.B

3.C

4.D

5.C

6.B

7.D

8.D

9.A

10.C

11.D

12.B

13.D

14.B

15.A

16.B

17.D

18.D

19.A

20.A

21.B

22.B

23.C

24.B

25.D

26.A

27.B

28.C

29.B

30.C

31.D

32.A

33.C

34.A

35.C

36.A

37.B

38.A

39.D

40.A

41.D

42.B

43.A

44.A

45.C

46.C

47.C

48.C

49.A

50.C

 

 

 

 

 

 

 

 
Infonet đã cung cấp đề thi và đáp án gợi ý các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2015:

Đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2015
Đáp án đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2015
Đáp án đề thi môn Văn kỳ thi THPT quốc gia 2015
Đề thi môn Văn kỳ thi THPT quốc gia 2015
Đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2015
Đáp án  đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Đề thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2015
Đáp án đề thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2015 (tham khảo)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet