Đáp án môn Sinh học mã đề 936 kỳ thi THPT quốc gia 2016 do các giáo viên hệ thống giáo dục Học Mãi thực hiện.

 

 

Câu 1

A

Câu 11

A

Câu 21

B

Câu 31

A

Câu 41

A

Câu 2

B

Câu 12

C

Câu 22

D

Câu 32

D

Câu 42

C

Câu 3

B

Câu 13

C

Câu 23

A

Câu 33

C

Câu 43

B

Câu 4

B

Câu 14

B

Câu 24

C

Câu 34

A

Câu 44

C

Câu 5

B

Câu 15

D

Câu 25

D

Câu 35

B

Câu 45

D

Câu 6

B

Câu 16

C

Câu 26

B

Câu 36

A

Câu 46

B

Câu 7

C

Câu 17

C

Câu 27

A

Câu 37

A

Câu 47

D

Câu 8

D

Câu 18

A

Câu 28

A

Câu 38

B

Câu 48

C

Câu 9

A

Câu 19

D

Câu 29

B

Câu 39

A

Câu 49

B

Câu 10

C

Câu 20

D

Câu 30

C

Câu 40

B

Câu 50

C

 

PV