Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 168 kỳ thi THPT quốc gia 2016

PV

Infonet xin giới thiệu đáp án gợi ý môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2016 mã đề 168 do đội ngũ giáo viên của Hệ thống giáo dục Học Mãi thực hiện

Đề thi tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Niềm vui của bố con khi làm được đề thi Tiếng Anh

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh mã đề 168 kỳ thi THPT quốc gia 2016 của Hệ thống giáo dục Học Mãi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

1. C

2. B

3.A

4.D

5.C

6.B

7.C

8. A

9. B

10.C

11.B

12.D

13.A

14.B

15.B

16.A

17.A

18.D

19.C

20.B

21.C

22.D

23.D

24.D

25.A

26.A

27.B

28.D

29.D

30.C

31.B

32.B

33.A

34.C

35.D

36.A

37.B

38.A

39.A

40.A

41.D

42.B

43.B

44.C

45.A

46.C

47.D

48.D

49.D

50.B

51.A

52.C

53.C

54.D

55. D

56.C

57.D

58.C

59.A

60.C

61.D

62.A

63.B

64.C

 

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet