Đáp án Vật Lý kỳ thi THPT quốc gia 2016

PV

Chúng tôi xin giới thiệu đáp án gợi ý môn Vật Lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 do các giáo viên thuộc hệ thống Học Mãi thực hiện

MÃ ĐỀ: 536

Câu 1

D

Câu 11

C

Câu 21

B

Câu 31

B

Câu 41

B

Câu 2

A

Câu 12

B

Câu 22

C

Câu 32

C

Câu 42

A

Câu 3

A

Câu 13

A

Câu 23

B

Câu 33

A

Câu 43

D

Câu 4

A

Câu 14

B

Câu 24

B

Câu 34

A

Câu 44

A

Câu 5

C

Câu 15

B

Câu 25

A

Câu 35

C

Câu 45

C

Câu 6

A

Câu 16

D

Câu 26

C

Câu 36

A

Câu 46

B

Câu 7

D

Câu 17

C

Câu 27

B

Câu 37

C

Câu 47

D

Câu 8

D

Câu 18

A

Câu 28

D

Câu 38

D

Câu 48

A

Câu 9

D

Câu 19

A

Câu 29

C

Câu 39

B

Câu 49

B

Câu 10

C

Câu 20

D

Câu 30

D

Câu 40

C

Câu 50

D


 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet