Đặt tên - Các nước văn minh vẫn giới hạn ký tự và vẫn tự do dân chủ...

Hồng Chuyên

Đó là phát biểu của ĐBQH Nguyễn Quốc Bình (Đoàn Hà Nội) tại phiên họp tổ chiều qua, khi nói về quy định giới hạn số lượng ký tự khi đặt tên.

Mặc dù phát biểu này không được các đại biểu khác cùng tổ đồng tình, nhưng với những lý giải về mặt khoa học, công nghệ của việc giới hạn đặt tên không quá 25 ký tự cũng là điều đáng quan tâm.

Theo ĐBQH Nguyễn Quốc Bình, trong giải trình của Chính phủ cũng chưa rõ. Đại biểu Nguyễn Quốc Bình chia sẻ: “Về Hiến pháp, vấn đề mang tên là quyền con người, người ta có thể mang tên 100 ký tự, 200 ký tự, người thần kinh bảo tôi muốn đặt 1000 ký tự chẳng hạn.

Chúng ta quy định như vậy cũng không vấn đề gì về lý luận về quyền con người. Và quyền con người ở đây phải đặt trong một văn hóa, phải đặt trong ý nghĩa về mặt dễ quản lý và về mặt xã hội tiết kiệm cho xã hội. Các nước văn minh vẫn giới hạn ký tự và vẫn tự do dân chủ..."

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình (Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp Hà Nội)

Đại biểu Bình lý giải: "Nếu như chúng ta đặt giới hạn ký tự thì quản lý dân cư và quản lý về công nghệ dân cư sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Ví dụ chúng ta giới hạn 25 ký tự mà tăng 5 ký tự nữa thì trung tâm dữ liệu sau này chúng ta đưa vào quản lý dân cư theo trung tâm dữ liệu chi phí sẽ gấp 50 lần nếu chúng ta thêm 5 ký tự nữa. Chúng ta đang làm hộ tịch, đang làm hộ khẩu, đang làm thẻ công dân, đang làm tất cả những việc này.

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình nhận định: “Ở đây chỉ có một vấn đề là chúng ta tiết kiệm cho xã hội và dễ quản lý nếu giới hạn ký tự. Việc này đáng lẽ Chính phủ lập thì nên giải thích”.

Mặt khác, để đảm bảo quyền tự do, chúng ta cho công dân đổi tên, nhưng bây giờ có cậu trẻ học sinh bảo cứ đổi tên nhiều ký tự một vài năm, kéo tên thật dài ra để thử xem hệ thống quản lý của Chính phủ như thế nào, xong năm sau đổi lại. Lúc đó, chúng ta không có đủ ký tự để chúng ta thiết lập trong hệ thống quản lý dân cư thì chúng ta sẽ không đáp ứng được yêu cầu người dân, như vậy là vi phạm, nếu đáp ứng được thì rất tốn kém.

Đai biểu Bình nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm thế nào, giới hạn nhưng phải giải thích được cho người dân, vẫn đảm bảo quyền của công dân cho họ… Quan trọng không phải tên dài mà tên mang ý nghĩa văn hóa, mang ý nghĩa truyền thống gia đình v.v......, tôi nghĩ điều đó chúng ta làm được….”

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình vừa dứt lời, Đại biểu Bùi Thị An đứng dậy "phản pháo": “Tôi xin trao đổi lại với đồng chí Bình khi đồng chí Bình nói về vấn đề tên, tức là đồng chí bảo nhỡ thằng dở hơi, tâm thần mà lại đặt hàng nghìn ký tự, tôi nghĩ trong trường hợp đã bệnh lý như thế có được quyền giao dịch dân sự không, nên đồng chí không ngại”.

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình vẫn chưa đồng ý, tiếp tục: “Đó là  bình thường, khi tôi uống rượu say tôi cũng muốn đổi tên thật dài xem sao”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet