DATC đóng góp tích cực vào quá trình sắp xếp, tái cơ cấu DNNN

Ngân Giang

Hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được Chính phủ đánh giá có đóng góp tích cực vào quá trình sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, DATC đã tiếp nhận để xử lý nợ và tài sản tồn đọng tại 187 doanh nghiệp với tổng giá trị nợ và tài sản loại trừ là 553,403 tỷ đồng. Thực hiện xử lý tài sản và thu hồi nợ đọng từ 333 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 247,675 tỷ đồng, thực tế thu hồi được 151,486 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 106,040 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Chính phủ, công tác quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp của DATC được thực hiện theo quy định, bảo toàn và phát huy hiệu quả đầu tư, thu được tổng số cổ tức là 107,935 tỷ đồng.

Hoạt động của DATC đã góp phần thúc đẩy quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, hỗ trợ DNNN nâng cao năng lực tài chính, đủ điều kiện cổ phần hóa, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và hình thành thị trường, hoàn thiện thể chế về mua bán nợ ở Việt Nam.

Đồng thời, DATC cũng góp phần duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động tại các doanh  nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet