“Đau đầu” giải bài toán nông nghiệp cho Hà Nội, Thủ đô khác biệt nhất thế giới

N. Huyền

“Hà Nội của chúng ta khác nhất thế giới vừa thực hiện chức năng đô thị một Thủ đô nhưng diện tích sản xuất nông nghiệp của Thành phố là rất lớn. Đây là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn lớn nhất”.

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN & PTNN) Nguyễn Xuân Cường tại hội nghị “Hà Nội 2017- Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra vào ngày 25/6.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Hà Nội cùng một lúc phải làm hai chức năng - vừa làm chức năng của một thành phố đô thị, một mặt làm chức năng là một tỉnh rất lớn về nông nghiệp.

Vừa là thành phố đô thị, vừa là tỉnh rất lớn về nông nghiệp

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Hà Nội cùng một lúc phải làm hai chức năng - vừa làm chức năng của một thành phố đô thị, một mặt làm chức năng là một tỉnh rất lớn về nông nghiệp.

“Những năm qua chúng ta đã cố gắng rất nhiều, bình quân 1 ha đạt gần gấp 3 lần so với bình quân của cả nước về doanh số, hình thành nhiều vùng cây con chè, sữa,.. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, hai chỉ số chúng ta làm rất tốt đó là 66% xã về đích nông thôn mới… Tuy nhiên, so với yêu cầu của cả nước thì bước đi của Hà Nội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ.

Hà Nội vừa là chức năng đô thị Thủ đô nhưng cũng là địa phương có khu vực nông nghiệp nông dân nông thôn lớn nhất.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước cho biết, Thành phố phải thực hiện hai sứ mệnh: lo cho 4,5 triệu cư dân nông thôn của Hà Nội. Làm sao để tái cơ cấu được, xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, cải thiện đời sống nông dân- đây là một việc rất khó, trong đó xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, lưu thông phân phối là một nhiệm vụ rất nặng nề.

“Nhưng Hà Nội còn có nhiệm vụ thứ hai, đó là làm nhiệm vụ vùng, thu hút thúc đẩy trung tâm và rộng hơn là toàn quốc, do đó chức năng nhiệm vụ của Hà Nội trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là khó hơn rất nhiều. Trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn, Hà Nội buộc phải thu hút đầu tư để Doanh nghiệp vào đầu tư làm rường cột trong tổ chức sản xuất, chế biến, và thương mại”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Giải bài toán địa tô như thế nào?

Để thực hiện được những “sứ mệnh” cao cả này, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Hà Nội phải xác định đúng vấn đề mấu chốt, khó khăn nhất hiện nay - đó chính là địa tô. Bởi, nếu như Hà Nội không có chính sách thu hút đầu tư đặc biệt sẽ rất khó thu hút các nhà đầu tư đến với Hà Nội.

“Không có doanh nghiệp rường cột, chúng ta không thể lan tỏa vùng hàng hóa, không thể sản xuất chuỗi, không thể chế biến tốt, không thể phân phối thị trường tốt. Hiện nay, chính sách của nhà nước có, tuy nhiên chính sách ở đây là áp dụng chung, chứ áp dụng riêng cho Hà Nội là không đủ” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Vì thế, Bộ trưởng Bộ NN & PTNN cho rằng, Hà Nội cần phải mở cơ chế sáng tạo. Hiện nay, Hà Nội có ngân sách, có tiềm lực… làm thế nào để có thể hấp dẫn được doanh nghiệp vào?. Bên cạnh đó, người dân Hà Nội cũng yêu cầu rất cao về công nghệ, do đó, cần có chùm chính sách để nông dân Hà Nội có đủ điều kiện tiếp thu khoa học kỹ thuật cao, phát triển hàng hóa ở ngay quy mô cấp hộ, trang trại. Như vậy, cần có nguồn lực tương đối lớn để tổ chức lại sản xuất của các hộ nông dân sản xuất thành lập các hợp tác xã.

“Do  đó, cần có 3 trục, trục hộ trang trại đi lên bằng công nghệ cao, trục liên kết sản xuất hợp tác xã, liên kết doanh nghiệp và trục chính sách đủ hấp dẫn thu hút Doanh nghiệp vào đầu tư đối với lĩnh vực nông nghiệp Hà Nội làm cơ sở hạt nhân thực hiện liên kết 4 nhà. Có như vậy, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hội nhập, phát triển…”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet