Dấu hiệu nào nhận biết tội phạm có hành vi tài trợ khủng bố?

Nguyễn Hải

Trong bối cảnh Việt Nam tích cực mở rộng, hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm rửa tiền và TTKB. Tuy nhiên, dấu hiệu nào có thế cho thấy những hành vi có liên quan đến hoạt động TTKB?

Người phạm tội tài trợ khủng bố (TTKB) có thể thực hiện một hoặc một số hành vi sau đây: Huy động tiền hoặc tài sản cho tổ chức, cá nhân khủng bố. Cụ thể là huy động, vận động, quyên góp người khác để những người này nộp tiền hoặc tài sản của họ cho mình, rồi chuyển số tiền hoặc tài sản đó cho tổ chức hoặc cá nhân khủng bố; Hỗ trợ tiền hoặc tài sản cho tổ chức, cá nhân khủng bố

 Người phạm tội tài trợ khủng bố thực hiện các hành vi do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi cung cấp tiền hoặc tài sản cho tổ chức hoặc cá nhân là để tổ chức hoặc cá nhân này thực hiện hành vi khủng bố, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra.

Mục đích của người phạm tội là nhằm giúp đỡ cho tổ chức hoặc cá nhân khủng bố để tổ chức hoặc cá nhân này có điều kiện thuân lợi để thực hiện hành vi khủng bố. Mục đích của người phạm tội cũng là dấu hiệu để phân biệt giữa tội tài trợ khủng bố với các tội phạm khác; giữa tội tài trợ khủng bố với tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” với vai trò giúp sức quy định tại Điều 84 Bộ luật hình sự.

Cũng như đối với tội khủng bố, việc xác định mục đích của người phạm tội là khó. Tuy nhiên, căn cứ vào mối quan hệ giữa người phạm tội tài trợ khủng bố với tổ chức hoặc cá nhân khủng bố; mối quan hệ giữa người phạm tội với người bị hại hoặc với cơ quan, tổ chức bị xâm phạm để xác định mục đích của người phạm tội.

Trường hợp người tài trợ khủng bố lại chính là người tổ chức (người cầm đầu, chỉ huy mọi hoạt động của các đồng phạm khác) trong vụ án khủng bố có tổ chức thì họ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khủng bố có tổ chức với vai trò là người tổ chức chứ không thuộc trường hợp “tài trợ khủng bố”.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet