Nghề bán muối đầu năm, ngay trong đêm giao thừa đã “trúng đậm”, người ta chỉ cho vào một tẹo muối, bao diêm buộc vào cái túi rồi rao bán với giá 20 ngàn đồng/túi. Còn trước đêm giao thừa nhiều người rao bán cả vôi, với giá từ 5 – 10 ngàn đồng/túi, với ý nghĩa rũ bỏ cái bạc bẽo, lãnh lẽo…
Các bạn sinh viên cũng tranh thủ bán muối
Các đôi nam nữ tranh thủ mua muối đầu năm


Quang Huy