Đầu tư vào quỹ tín thác bất động sản để rửa tiền

Vũ Hồ

Theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, quỹ tín thác bất động sản rất dễ bị tội phạm lợi dụng cho hoạt động rửa tiền.
Tội phạm rửa tiền thường thông qua việc mua cổ phần của các quỹ đầu tư bất động sản để tạo ra nguồn tiền hợp pháp

Một trong những phương thức bọn tôi phạm rửa tiền thương lợi dụng để hợp pháp hóa nguồn tiền đó là, sử dụng tiền cho vay và vay thế chấp.

Cụ thể, các khoản vay liên công ty đã trở thành một công cụ thường xuyên được sử dụng như một phương thức để huy động vốn. Theo đó, những khoản cho vay này có thể được sắp xếp nhằm làm công chúng biết nhiều hơn về các công ty đó. Và lượng vốn đi vay thường được đổ vào lĩnh vực bất động sản. Phương thức này thường được tận dụng để đạt được nhiều mục đích cùng lúc song tùy thuộc vào cách thức mà các khoản vay được cấu trúc.

Có hai phương pháp chính là cho vay và vay có thế chấp bằng bất động sản. Đối với hoạt động cho vay, chúng thường dùng cách thức cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc mua cổ phần của các quỹ đầu tư bất động sản. Về cơ bản, các tên tội phạm sẽ cho vay tiền trực tiếp hoặc đầu tư vào các quỹ tín thác để tạo ra nguồn gốc hợp pháp của nguồn tiền.

Thông thường những người đi vay, quỹ tín thác này sẽ đầu tư vào bất động sản. Mục đích của những khoản cho vay này là để cung cấp cho các nguồn tiền xuất hiện của tính hợp pháp và để ẩn danh tính thực sự của bên trong các giao dịch hoặc bản chất thực sự của các giao dịch tài chính liên quan với nó.

Trong trường hợp này, một tổ chức tài chính cho vay tiền trên cơ sở thế chấp tài sản do người vay đứng tên. Tuy nhiên, tài sản thế chấp cho tổ chức tài chính bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm hoặc khủng bố. Mặc dù các tổ chức tài chính có nghĩa vụ phải tiết lộ sự tồn tại của các khoản vay này trên một hồ sơ quản trị rủi ro, có những trường hợp mà phân tích này có thể chứa những thiếu sót.

Hình thức rửa tiền phổ biến nhất trong trường hợp này là chúng đứng ra thành lập một công ty nhưng lại lấy 1 người có lí lịch trong sạch làm đại diện nhằm che giấu sự tham gia của mình. Và công ty này đã sở hữu các bất động sản được mua từ nguồn tiền bất hợp pháp mà chúng đổ vào. Sau đó, công ty này đề nghị ngân hàng cho vay một khoản tiền và thế chấp bằng các bất động sản do công ty đang nắm giữ. Như vậy, công ty này đã có được một số tiền vốn với nguồn gốc trong sạch.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet