Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về điện hạt nhân

PV

Công tác thông tin và tuyên truyền là 1 trong 19 vấn đề phát triển cơ sơ sở hạ tầng điện hạt nhân và công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục trong thời gian trước khi xây dựng, đang hoạt động và kể cả khi nhà máy dừng hoạt động.

Ngày 10/11, tại Ninh Thuận, Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức hội thảo phát triển thông tin và truyền thông điện hạt nhân nhằm chia sẻ cách tiếp cận, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, học tập kinh nghiệm quốc tế trong phát triển điện hạt nhân.

Theo kinh nghiệm quốc tế thì sự ủng hộ quan trọng nhất tại nơi đặt nhà máy điện hạt nhân đóng vai trò then chốt trong sự thành công của dự án, vì vậy, công tác thông tin và truyền thông đặc biệt quan trọng. Công tác thông tin và truyền thông có vai trò càng quan trọng đối với quốc gia bắt đầu phát triển điện hạt nhân như Việt Nam.

Cũng theo IAEA, thông tin và tuyên truyền là 1 trong 19 vấn đề phát triển cơ sơ sở hạ tầng điện hạt nhân và công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục trong thời gian trước khi xây dựng, đang hoạt động và kể cả khi nhà máy dừng hoạt động.

Ninh Thuận là tỉnh đặt dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cả nước, thực hiện Quyết định 370/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Ninh Thuận đã tăng cường công tác đi dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng; thúc đẩy công tác tuyên truyền, triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, thành lập tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động... đến nay, công tác thông tin, truyền thông điện hạt nhân tại Ninh Thuận đã đạt được những kết quả bước đầu và tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Qua hơn 2 năm thực hiện Đề án 370, Ninh Thuận đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, một bộ phận dân cư về vai trò của điện hạt nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội; sự hiểu biết về an toàn bức xạ, công nghệ và tính chất an toàn của các kiểu lò phản ứng hạt nhan thế hệ mới. Đáng chú ý, đại bộ phận người dân ở Ninh Thuận cũng đã thể hiện sự đồng thuận với Nhà nước trong quá trình triển khai các bước chuẩn bị cho việc khởi cong xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2...


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet