Đẩy mạnh trao đổi hợp tác lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam-Trung Quốc

Minh Thư

Ngày 19/10, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Tổng cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Theo đó, các lĩnh vực hợp tác giữa hai Bên tập trung về hợp tác và phát triển trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT), xây dựng chiến lược SHTT quốc gia, xây dựng và triển khai pháp luật và chính sách về SHTT và các vấn đề SHTT hai bên cùng quan tâm; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong thẩm định và cấp quyền SHTT; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng công nghệ thông tin…

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam và ông Liao Tao, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục SHTT Trung Quốc trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác về SHTT giữa hai Cơ quan. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam cho biết, thời gian qua, Cục SHTT đã xây dựng hệ thống pháp luật SHTT cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Các hoạt động bảo hộ, thực thi quyền và khai thác quyền SHTT được đẩy mạnh, việc tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về SHTT ngày càng được chú trọng. Hợp tác quốc tế song phương và đa phương được quan tâm, hiện Cục cũng cũng có quan hệ hợp tác với các cơ quan SHTT lớn trên thế giới.

Song, vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong công tác xác lập quyền và xử lý đơn hiện nay vẫn chưa đáp ứng được về mặt thời gian đối với người nộp đơn. Các loại hình dịch vụ về SHTT cung cấp cho xã hội còn hạn chế, hiệu quả các hoạt động thương mại hóa, khai thác quyền SHTT còn chưa cao….

Thông qua Bản ghi nhớ, ông Đinh Hữu Phí mong muốn Tổng Cục SHTT Trung Quốc hỗ trợ Cục SHTT Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chiến lược SHTT quốc gia và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức xã hội và công chúng về SHTT. Đây là hai nhiệm vụ có tính chất cấp bách và lâu dài đối với Cục SHTT nói riêng và đối với hệ thống SHTT tại Việt Nam nói chung, khẳng định vai trò của hệ thống SHTT là một động lực phát triển kinh tế xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế.

Ông Liao Tao, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục SHTT Trung Quốc khẳng định sau khi Bản ghi nhớ được ký kết, hai Cơ quan có thể triển khai ngay các hoạt động cụ thể để đi vào thực chất. Phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Chiến lược SHTT. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet