Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại Ninh Bình

Khánh Ngọc

Ninh Bình là tỉnh triển khai khá sớm chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá. Khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, tỉnh ta có nhiều hình thức, hoạt động quan tâm đến công tác này.

Sau hơn 1 năm từ ngày 20/7/2016, UBND tỉnh ra Quyết định số 952 kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh; đồng thời tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn bộ hệ thống chính trị cũng như các tổ chức chính quyền địa phương trong tỉnh, các đơn vị, địa phương đã có nhiều hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Truyền thông trực tiếp, tập huấn, tổ chức lễ mít tinh tuyên truyền Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; in tờ rơi, áp phích, băng zôn và treo lắp các panô, biển báo cấm hút thuốc lá theo quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cũng được tăng cường, ngoài tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được triển khai đến đội ngũ CBCCVC, người lao động trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, gắn với nội dung trong quy chế xây dựng văn hoá, văn minh công sở.

Trong thực hiện các hoạt động PCTHTL, công tác tuyên truyền được Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp, tổ chức Lễ mít tinh phát động…, nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL, các văn bản hướng dẫn…, qua đó huy động được sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet