Đẩy mạnh xã hội hóa điều trị methadone

Phúc Mai

Năm 2015, Chính phủ giao 61 tỉnh điều trị 80.000 bệnh nhân có HIV. Đến ngày 30/9/2015, các tỉnh đã thực hiện điều trị được 37063 bệnh nhân tương đương 45,73% và nhiều tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa.
Ảnh minh họa.
Ngày 15/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2012/NĐ-CP về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2012/NĐ-CP, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 96. Cũng theo nội dung của hai văn bản này, trong giai đoạn tiếp theo, chương trình Methadone có thể được mở rộng với tốc độ nhanh hơn, cứ mỗi quận/huyện có trên 250 người nghiện chích ma túy thì UBND tỉnh/thành phố phải thành lập cơ sở điều trị Methadone.

Với tốc độ mở rộng chương trình Methadone tại Việt Nam nhanh chóng như vậy, mô hình toàn diện đang được triển khai chắc chắn sẽ không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu điều trị của người bệnh cũng như ngân sách của Chính phủ sẽ không thể đảm bảo sẽ có thể bao cấp cho toàn bộ bệnh nhân. Do đó mô hình xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được triển khai sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân bằng cách họ sẽ chi trả một phần kinh phí điều trị của chính mình khi họ tham gia vào chương trình này.

Ngày 15/10/2013, Bộ Y tế đã có công văn số 6544/BYT-KH-TC về việc hướng dẫn thưc hiện khung giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP. Sở Y tế các tỉnh/thành phố cần căn cứ theo công văn này để xác định khung giá chi tiết của từng dịch vụ khi thực hiện xã hội hóa chương trình Methadone tại địa phương.

Đại diện Cục phòng chồng HIV/AIDS cho biết giống với các quốc gia khác trên thế giới, việc mở rộng chương trình điều trị dưới hình thức xã hội hóa là điều tất yếu và nó sẽ góp phần giúp mở rộng chương trình khi sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế có xu hướng giảm dần trong một số năm tới, cũng như sẽ góp phần nâng cao ý thức của người bệnh với chính chương trình điều trị mà họ tham gia.

Mô hình xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone sẽ giúp huy động nguồn kinh phí từ chính bệnh nhân và gia đình, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chính phủ, các địa phương triển khai chương trình và từ các nguồn hỗ trợ khác. Với mô hình Chính phủ và nhân dân cùng làm, chắc chắn việc mở rộng chương trình Methadone sẽ được tiến hành nhanh chóng và rộng rãi hơn.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet