Dạy phòng, chống tham nhũng cho học sinh: Đặt trọng tâm vào giáo dục liêm chính

Nguyễn Cường

Trên đây là một trong những nội dung tại công văn của UBND TP.HCM vừa gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở ngành liên quan về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tới đây TP.HCM sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy nội dung về phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục. Hình minh họa

Theo TP, kể từ khi Chỉ thị số 10 (về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo) được ban hành, nơi này đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn và triển khai đại trà việc giảng dạy tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông.

Cụ thể, phần này được giảng dạy 6 tiết và phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12 cho toàn bộ khối học sinh lớp 10, 11 và 12. Ngoài giảng dạy trên lớp, các trường còn tổ chức các hoạt động ngoài giờ như đố vui ô chữ, phiên tòa giả định, giải quyết tình huống liên quan đến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đánh giá về phần học này, TP cho rằng “bước đầu đạt được kết quả tốt”, trong khi đội ngũ giáo viên, giảng viên cũng hưởng ứng tích cực.

Chính vì vậy thời gian tới TP yêu cầu việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng đối với cấp phổ thông trung học cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về phòng, chống tham nhũng với thời lượng phù hợp.

Các trường cũng phải phối hợp với Thanh tra thành phố để điều chỉnh, cập nhật nội dung tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng và tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Ngoài ra Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy nội dung này nhằm đánh giá toàn diện về thực trạng triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet