ĐBQH đề nghị tân Thủ tướng tuyên thệ chống tham nhũng

Xuân Tùng

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, sáng nay (1/4) Quốc hội thảo luận về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Phát biểu ý kiến thảo luận tại hội trường sáng nay, ĐBQH Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) cho biết, ông nhất trí với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua và các giải pháp cho 5 năm tới do Chính phủ trình bày.

Theo vị ĐBQH tỉnh Bình Phước, trong 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đã có những bước phát triển tích cực, lạm phát đã được kiểm soát trong nhiều năm liền, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất ngân hàng giảm dần, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo.

Theo đánh giá của ông Hùng, điều đó đã tạo sức mạnh của nền kinh tế được tăng cường, đời sống của nhân dân đã có bước cải thiện đáng kể so với những năm đầu nhiệm kỳ.

“Báo cáo của Chính phủ rất thẳng thắn nêu lên những hạn chế, yếu kém và những vấn đề khó khăn mới đặt ra đối với nền kinh tế và đã đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm chuyển biến tình hình”, ông Hùng nói.

Tuy nhiên, theo vị ĐBQH tỉnh Bình Phước, trong báo cáo cần xem lại việc đánh giá tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý.

ĐBQH Bùi Mạnh Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

“Tôi đề nghị nên coi lại hai chữ "ở mức hợp lý", bởi vì thế nào là hợp lý và hợp lý theo tiêu chuẩn nào. Tôi cho rằng đánh giá như trên là còn cảm tính, phải chăng đây là một cách tự an ủi mình khi chúng ta không đạt được mục tiêu tăng trưởng như kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, khi chúng ta đã phải chấp nhận nợ công ngày càng cao để duy trì sự tăng trưởng kinh tế. Tôi cho rằng sự tăng trưởng kinh tế chỉ hợp lý khi sự tăng trưởng đó xuất phát từ chính sức mạnh nội lực của nền kinh tế”, ông Hùng nêu quan điểm.

Theo ông Hùng, việc đánh giá cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu như vậy là đúng nhưng việc đạt được kết quả bước đầu sau 5 năm thực hiện thì có phải đó là một bước tiến hay không, có phải đó là một sự chuyển biến.

“Theo tôi, đó là một sự chuyển biến rất chậm chạp, đây phải là một yếu kém mới đúng, bởi vì thực tiễn chúng ta đang yêu cầu cần có sự đổi mới thật kịp thời, năng động hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn. Tôi đề nghị 5 năm tới Chính phủ cần phải có những giải pháp tích cực và kiên quyết hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ này”, ông Hùng nhận xét.

Tham nhũng đã trở thành việc bình thường?

Một vấn đề khác được ông Hùng nêu ra khi thảo luận trong buổi sáng hôm nay đó là tình hình phòng chống tham nhũng.

Theo vị ĐBQH tỉnh Bình Phước này, trong các giải pháp cho 5 năm tới cần đặt ra vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí lên vị trí hàng đầu. Trên cơ sở nhận thức tham nhũng, lãng phí là một mối nguy hiểm đến sự hưng thịnh của quốc gia.

“Về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, Chính phủ đề ra mục tiêu đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cách đề cập như trên, dùng từ "đẩy mạnh", dùng từ "chú trọng" theo tôi là chưa tích cực, không đủ mạnh và chưa đúng tầm. Tôi cho rằng hơn ai hết, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải đặt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng lãng phí lên vị trí hàng đầu. Bởi vì, trong nhiệm kỳ này Quốc hội đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhưng việc triển khai và thực hiện chưa quyết liệt”, ông Hùng nói.

Theo vị đại biểu Quốc hội này, kết quả chỉ dùng ở 2 chữ "chú trọng", "đẩy mạnh" là chưa đủ nên tình hình tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, quy mô rộng hơn, phạm vi mở rộng. Tham nhũng không dừng lại ở lĩnh vực kinh tế mà lan rộng sang các lĩnh vực nhạy cảm khác như tham nhũng về chính sách, cán bộ v.v...

Theo ông Hùng, tham nhũng không còn đơn lẻ mà có những mối liên kết khá vững chắc, không chỉ ở một cấp, một ngành mà ngày càng đông hơn. Tham nhũng ở một khía cạnh nào đó đã trở thành việc bình thường, trở thành một thông lệ ở một số ngành, như thế thật nguy hiểm cho quốc gia...

Từ phân tích trên, ông đề nghị, Chính phủ cần đánh giá thẳng thắn về công tác phòng, chống lãng phí trong 5 năm qua và trong phương hướng trong 5 năm tới; trong đó phải coi phòng, chống tham nhũng lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt và cần có những giải pháp đồng bộ, toàn diện hơn, thực hiện một cách quyết tâm hơn.

“Trong kỳ họp này chúng ta làm công tác nhân sự, tôi mong rằng Thủ tướng Chính phủ mới khi nhận chức lần này cần có lời tuyên hệ và thể hiện quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách mạnh mẽ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng có những tuyên bố rất rõ ràng, rất mạnh mẽ trước tình hình Biển Đông. Có nghĩa là nói cách khác hãy coi việc phòng, chống tham nhũng lãng phí là giặc nội xâm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng lãng phí như quyết tâm bảo vệ tổ quốc của cả dân tộc", ông Hùng đề nghị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet