ĐBQH: Đề nghị Thủ tướng phải báo cáo nhân dân mỗi quý một lần

Minh Thư

Không chỉ nhất trí bổ sung thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng, ý kiến của nhiều ĐBQH còn bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cụ thể với Thủ tướng.

Trong phiên thảo luận chiều 15/4 của Hội nghị ĐBQH chuyên trách, nhiều đại biểu đã nhất trí với kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Theo đó, sẽ quy định thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Hai thẩm quyền được bổ sung là Thủ tướng có quyền giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Thủ tướng cũng có quyền tạm thời giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí bổ sung thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng. Ảnh: Minh Thư

Dự thảo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nêu trên là cần thiết để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý Nhà nước và xã hội, bảo đảm hoạt động của Chính phủ có hiệu lực và hiệu quả.

Về đề nghị giao Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu Phó Chủ tịch tỉnh; phê chuẩn, phê duyệt danh sách nhân sự trước khi giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ý kiến cho rằng không cần thiết.

Ý kiến các đại biểu Quốc hội chuyên trách cho rằng, theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, Thủ tướng Chính phủ có quyền phê chuẩn hoặc không phê chuẩn. Do đó, để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp thì không bổ sung nội dung “phê duyệt danh sách nhân sự trước khi bầu” vào Dự thảo Luật.

Bổ sung thêm ý kiến về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng, ĐB Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng: "Trong nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ không có quy định nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, mà đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Thủ tướng".

“Chúng ta có cơ chế trong hệ thống chính trị, có Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, ban chỉ đạo lãnh đạo theo cơ chế, theo nguyên tắc, cách thức làm việc của Đảng, Đảng không làm thay Nhà nước trong nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền. Vì thế, đây là nhiệm vụ hàng đầu của Thủ tướng và nhân dân, cử tri rất mong đợi việc Thủ tướng chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng”, ĐB Lê Nam nói.

Bổ sung thêm về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng, ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) cho biết, dự thảo Luật có điều khoản quy định Thủ tướng Chính phủ có quyền trình Quốc hội cho từ chức với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và cơ quan ngang Bộ.  Nhưng vấn đề đặt ra ra là trong trường hợp Thủ tướng cũng xin từ chức thì ai sẽ trình?

“Tôi chưa thấy có quy định đó. Do vậy, nên sửa lại theo hướng Thủ tướng trình Quốc hội cho từ chức đối với các thành viên Chính phủ bởi đã có quy định về thành viên Chính phủ bao gồm: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, các Thủ trưởng ngang Bộ. Như thế, kể cả khi Thủ tướng xin từ chức thì cũng trình luôn”, ĐB Tô Văn Tám nêu ý kiến.

Liên quan đến trách nhiệm của Thủ tướng, một số vị ý kiến đề nghị quy định trong luật mỗi quý một lần, Thủ tướng báo cáo trước nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ cho rằng, số lần báo cáo, nội dung cụ thể của mỗi lần báo cáo sẽ do Thủ tướng quyết định. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet