ĐBQH Nguyễn Đình Quyền: Giám sát đừng có "tráng men”

Hồng Chuyên

Đó là ý kiến của ĐBQH Nguyễn Đình Quyền tại phiên thảo luật ở tổ về Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

ĐB Nguyễn Đình Quyền cho rằng: “Khái niệm giám sát có nội hàm hết sức quan trọng, lâu nay ta giám sát có thể quên, né tránh, nọ  kia. Trong hoạt động giám sát lần này cần bổ sung giám sát là chủ thể theo dõi xem xét, đánh giá nhưng đề nghị bổ sung nội hàm là làm rõ trách nhiệm, chỉ khi làm rõ trách nhiệm mới là tiêu chí để đánh giá hiệu quả. Qua giám sát chúng ta xem xét đánh giá công nhận trách nhiệm cao.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Quyền

Đại biểu Quyền nhấn mạnh: “Trong khái niệm giám sát, bất luận thế nào phải làm rõ trách nhiệm. Giám sát mà không làm rõ trách nhiệm thì coi như giám sát đó thất bại”.

Đại biểu quốc hội Nguyễn Đình Quyền nói hình tượng: “Giám sát đừng có "tráng men”. “Nếu chúng ta chỉ nghe không đi thực tiễn, không đối chất, chỉ nghe báo cáo thôi rồi về ra kết luận, tôi bảo các anh kết luận rất chuẩn mà ngày mai người ta bắt một ai đó trong cơ quan thì các ông chết. Vậy nên trách nhiệm của việc ra kết luận giám sát kể cả của QH, các ủy ban QH phải hết sức được đề cao”.

Ngoài những nội dung góp ý về vấn đề khái niệm, ĐBQH Nguyễn Đình Quyền cũng góp ý: “Đề nghị trách nhiệm của người đi giám sát cần được nêu cụ thể. Trong trường hợp thực chất đối tượng chịu sự giám sát đó không như kết luận mà tình trạng xấu hơn thì người giám sát đó chịu trách nhiệm”.

Ông lý giải: “Vì sao lâu nay người ta rất sợ thanh tra, thử một đoàn thanh tra mà xem, người ta chạy cuống lên hết cả, nếu điều tra nữa thì càng khiếp. Do đó, phải có chế tài trong trường hợp kiến nghị của các đối tượng khi giám sát mà không thực hiện, không giải trình thì các đối tượng đó phải xem xét về trách nhiệm có thể là cách chức, bãi nhiệm. Còn những kết luận giám sát chung chung không có địa chỉ cụ thể thì vẫn thế thôi. Cần có địa chỉ trách nhiệm và cách thức xử lý trách nhiệm đó, tránh kết luận chung chung”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet