ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm: Công dân phải được dự thính kỳ họp Quốc hội

P. Hoàng

Chiều 27/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu chia tổ để thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) có nội dung quy định để phù hợp với Luật tổ chức Quốc hội và điều kiện thực tế (Điều 8). Trong đó chỉ quy định có tính nguyên tắc về vấn đề người được mời, được dự thính kỳ họp và giao Tổng thư ký Quốc hội quy định cụ thể.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, thể hiện sự gần dân, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân cả nước, trong Nội quy cần quy định cụ thể hơn về vấn đề người được mời, được dự thính kỳ họp Quốc hội, nhất là các vấn đề về điều kiện, số lượng, thành phần, vị trí ngồi, trường hợp nào không được dự thính phiên họp của Quốc hội,…

Theo Nội quy này, việc thảo luận tại phiên họp toàn thể được quy định rõ: Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến các vấn đề đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.  

Trình tự tiến hành phiên họp thảo luận về từng nội dung của kỳ họp như sau: 

- Chủ tọa nêu những nội dung đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận; 

- Đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu qua hệ thống điện tử khi Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên họp về nội dung đó. 

- Chủ tọa mời từng đại biểu Quốc hội phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Căn cứ nội dung và tình hình thảo luận thực tế, Chủ tọa có thể mời đại biểu phát biểu không theo thứ tự đăng ký.

- Đại biểu Quốc hội phát biểu tập trung về nội dung của phiên thảo luận; không phát biểu quá hai lần về cùng một vấn đề. Thời gian phát biểu lần thứ nhất không quá 07 phút, lần thứ hai không quá 03 phút.

Trong trường hợp đại biểu Quốc hội đã đăng ký mà chưa được phát biểu hoặc đã phát biểu nhưng chưa hết ý kiến do thời gian phát biểu đã hết thì gửi ý kiến bằng văn bản đến Tổng thư ký Quốc hội để tập hợp, tổng hợp.

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị dành nhiều thời gian để Thủ tướng trả lời chất vấn.

Đối với vấn đề chất vấn tại phiên họp toàn thể, dự thảo Nội quy đưa ra quy định: Phiên họp chất vấn được tiến hành theo quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Mỗi lần chất vấn, đại biểu Quốc hội nêu vấn đề chất vấn trong thời gian không quá 02 phút. Người bị chất vấn trả lời chất vấn của một đại biểu trong thời gian không quá 05 phút. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa quyết định việc kéo dài thời gian trả lời chất vấn.

Chủ tọa có quyền nhắc trong trường hợp đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi không đúng nội dung phiên chất vấn, người bị chất vấn trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

Góp ý về bản dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm – Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra đề nghị công dân phải được tham dự dự thính công khai các kỳ họp Quốc hội. 

Theo bà Tâm, cần công khai chương trình kỳ họp. Phải thông tin nhiều lần, rộng rãi cho toàn dân biết và người dân có quyền đến dự thính kỳ họp công khai, nên để người dân có thể đăng ký qua thư điện tử tới dự họp vì đây là quyền của người dân. Họ có quyền giám sát hoạt động của Quốc hội và nên khuyến khích hoạt động này.

Bà Tâm cũng cho rằng nên thông tin về kỳ họp Quốc hội nhiều hơn, đề nghị ngoài các nội dung truyền hình trực tiếp thì tăng cường các phiên họp về các dự án luật. Đây là kênh để người dân có thể theo dõi và tham gia đồng thời người dân có thể giám sát đại biểu và giám sát hoạt động Quốc hội trong quá trình làm luật.

Bà Tâm đề nghị bỏ quy định phát biểu không quá 2 lần cùng 1 vấn đề vì đó là quy định cứng nhắc không cần thiết. Cùng một nội dung, đại biểu có thể bấm nút tranh luận 5–7 lần.

Ngoài ra, bà Tâm cũng đưa ra ý kiến các kỳ họp nên dành thời gian thỏa đáng cho Thủ tướng trả lời chất vấn và các đại biểu chất vấn. Bà Tâm đề nghị mỗi phiên chất vấn dành ít nhất một buổi cho Thủ tướng trả lời và đại biểu chất vấn Thủ tướng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet