ĐBQH ví lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch giống chuyện cười của La Fontaine

N. Huyền

“Phải chăng Điểm a, Khoản 3 giống như chuyện cười của La Fontaine tức là con chó sói xin được một chân vào trong nhà của chú thỏ nhưng sau đó là xin đến bốn chân và cuối cùng Khoản 6, Điều 77 là vào cả trong Ngân sách Nhà nước".

Đây là ý kiến trong phần tranh luận của ĐB Phạm Trí Thức (Đoàn Thanh Hóa) về Luật Du lịch (sửa đổi) vào chiều 29/5.

Theo ĐB Trí Thức “đây là một cách quy định rất thông minh mà tôi cũng phải nói rất kính nể”.

ĐBQH ví lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch giống chuyện cười của La Fontaine - ảnh 1
ĐB Phạm Trí Thức (Đoàn Thanh Hóa) : Đây là một cách quy định rất thông minh mà tôi cũng phải nói rất kính nể

Lập quỹ nhưng không hoạt động

Góp ý vào dự thảo về quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Đoàn  Ninh Thuận) tán thành việc phải hình thành quỹ hỗ trợ phát triển du lịch vì việc này cũng sẽ tạo điều kiện và góp phần hỗ trợ cho các hoạt động phát triển du lịch được khả thi hơn, mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, tại Khoản 3, Điều 71 quy định về các nguồn hình thành quỹ,  ĐB Mỹ Hương cho rằng  khó huy động được.

“Báo cáo Quốc hội, qua giám sát thì cho thấy thực tế, Luật Du lịch hiện hành cũng đã có quy định về quỹ phát triển du lịch nhưng thời gian qua quỹ này có hoạt động được đâu vì những nguồn thu được quy định trong thực tiễn không huy động được. Cho nên nếu chúng ta tiếp tục quy định như Khoản 3, Điều 71 tôi e rằng quỹ này cũng sẽ không được khả thi như luật hiện hành”- ĐB Đàng Thị Mỹ Hương nêu.

Theo ĐB Mỹ Hương,  nếu mong muốn có được quỹ để hoạt động phát triển du lịch thì ngoài những nguồn hình thành quỹ đã được nêu tại Khoản 3, Điều 71 thì cần quy định bổ sung thêm nguồn thu quỹ nữa, đó là quỹ trích từ tham quan, du lịch, phí thị thực nhập cảnh cho hoạt động du lịch.

“Theo tôi, quy định như vậy cũng phù hợp và cũng có khả thi hơn trong hoạt động quỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý nên quy định theo hướng không làm tăng giá, không làm tăng phí du lịch, không làm khó khổ thêm cho các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động du lịch, nên quy định theo hướng trích lại phần trăm từ nguồn ngân sách của nhà nước cho hoạt động này, tôi thấy như thế cũng phù hợp”- ĐB Mỹ Hương nhấn mạnh.

Cách quy định thông minh mà tôi cũng phải rất kính nể

Ngay sau khi ĐB Mỹ Hương kết thúc phần thảo luận, ĐB Phạm Trí Thức (Đoàn Thanh Hóa) lập tức giơ bảng xin tranh luận. Theo đó, ĐB Trí Thức cho rằng, ĐB Hương băn khoăn không biết có đảm bảo quỹ này có thu được không, với quy định của Điều 71, Điều 72 và Khoản 6, Điều 77, chúng tôi cho rằng hoàn toàn rất khả thi.

“Tôi đồng ý việc phải có một quỹ, thậm chí rất mạnh để thúc đẩy phát triển du lịch của đất nước ta, một đất nước giàu tiềm năng về du lịch nhưng tụt hậu rất xa so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, Điều 71, thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch quy định quỹ này, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhưng Điểm a, Khoản 3 quy định vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp.

Khoản 6, Điều 77 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của các bộ, ngành liên quan. Trong đó, khoản 6 điều 77 quy định Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch là bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động xúc tiến du lịch quốc gia, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

“Như vậy, các đại biểu cũng băn khoăn vì Quốc hội đã giao cho Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động xúc tiến du lịch quốc gia và quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, tức là không chỉ 200 - 300 tỷ mà toàn bộ Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm bảo đảm hết toàn bộ nguồn lực này.

Vậy thì phải chăng Điểm a, Khoản 3 giống như chuyện cười của La Fontaine tức là con chó sói xin được một chân vào trong nhà của chú thỏ nhưng sau đó là xin đến bốn chân và cuối cùng Khoản 6, Điều 77 là vào cả trong Ngân sách Nhà nước. Đây là một cách quy định rất thông minh mà tôi cũng phải nói rất kính nể”- ĐB Trí Thức nhấn mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet