Đ/c Nguyễn Hữu Vạn tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước

PV

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.
Ngày 11, 12/8/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Đảng bộ KTNN long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự Đại hội có các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí Lãnh đạo KTNN và 181 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng của 1295 đảng viên trong toàn thể Đảng bộ KTNN.

Đ/c Nguyễn Hữu Vạn phát biểu khai mạc Đại hội

Trong 2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn tất 3 phiên làm việc với những nội dung trọng tâm: Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2010-2015) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khóa V cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2015-2020; Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2010-2015; Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu Ban chấp hành (BCH), cũng như lựa chọn ra các đại biểu đại diện cho Đảng bộ KTNN dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương… 

5 năm qua, Đảng bộ đã tập trung trí tuệ, lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của KTNN trong hệ thống chính trị. Địa vị pháp lý của KTNN và Tổng KTNN được hiến định trong Hiến pháp năm 2013, hoạt động kiểm toán ngày càng chất lượng; hệ thống tổ chức bộ máy từng bước hoàn thiện, đội ngũ từng bước được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; hệ thống cơ sở vật chất và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư. Công tác xây dựng đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; hệ thống tổ chức cơ sở đảng ngày càng được củng cố và hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW  của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) đã có tác động tốt đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hành động của toàn Đảng bộ. Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đảng bộ và nhiều tổ chức cơ sở đảng, nhiều đảng viên được Đảng ủy Khối Các cơ quan TƯ tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen.
Đại hội cũng đã thảo luận nhất trí và thông qua: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình Đại hội.

Đ/c Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan TW, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ KTNN đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cơ bản nhất trí với các văn kiện trình Đại hội của Đảng bộ KTNN, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu: Ban Chấp hành  Đảng Bộ khóa VI cần phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đặc biệt quan tâm việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục triển khai sâu rộng đến các chi bộ Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về công tác chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thứ, có đủ bản lĩnh để tự phòng, chống “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, tạo sự đồng thuận, sự thống nhất cao trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, đổi mới nội dung phương pháp kiểm toán, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và tiếp tục công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan, giữa các Chi, Đảng bộ và các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh đại hội

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ 2015-2020 và 6 đồng chí, trong đó có 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.     

Tại Phiên họp thứ nhất, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ KTNN khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Tổng KTNN được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy KTNN; đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng KTNN được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy. BCH nhiệm kỳ 2015-2020 cũng bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng KTNN được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
    
Tại phiên bế mạc, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet