Đ/c Nguyễn Thiện Nhân: Nên bổ sung chỉ tiêu năng suất lao động ở Sóc Trăng

PV

Ngày 28/10, Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng. Infonet xin trân trọng giới thiệu trích bài phát biểu.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Bộ Chính trị đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đoàn kết, năng động, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả, thành tích khá toàn diện trên các lĩnh kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hình ảnh vùng đất, con người Sóc Trăng đẹp hơn, ấn tượng hơn trong lòng nhân dân cả nước.

Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo đại hội

Bộ Chính trị nhất trí và hoan nghênh thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của Đảng bộ tỉnh trong đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém mà Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã nêu, Sóc Trăng vẫn là một tỉnh nghèo, sản phẩm nội địa đầu người ước đạt 1.800 USD, bằng 82% bình quân cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đặt ra câu hỏi: Vấn đề kinh tế lớn nhất của Sóc Trăng là gì? Có thể là năng suất lao động còn thấp, vì vậy mức sống còn thấp. Muốn nâng cao mức sống, phát triển kinh tế xã hội phải không ngừng nâng cao năng suất lao động. Năng suất lao động là số lượng sản phẩm vật chất và giá trị gia tăng mà một lao động tạo ra trong một giờ làm việc hoặc trên 1ha đất sau 1 vụ thu hoạch. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá: giai đoạn 2011-2015, năng suất lao động bình quân cả nước tăng 3,8%/năm; và mục tiêu giai đoạn 2016-2021 là năng suất lao động phải tăng 4-5%/năm. Thế nhưng, báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII của Sóc Trăng không có số liệu về năng suất lao động và cũng không có chỉ tiêu tăng năng suất lao động 2015-2020. Với trách nhiệm là tổ chức cao nhất lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, tôi thiết tha đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận và làm rõ vì sao báo cáo chính trị của tỉnh chưa đánh giá năng suất lao động của tỉnh thời gian qua và không có chỉ tiêu năng suất lao động trong 5 năm sắp tới. Nên bổ sung chỉ tiêu năng suất lao động của Tỉnh giai đoạn 2015-2020, giám sát năng suất lao động nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ hàng năm.

Chúng ta cần phải tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước.

Năm 2015, tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp trong tổng sản phẩm nội địa của Sóc Trăng là 37,6%, của công nghiệp – xây dựng là 14% và của dịch vụ là 48,4%. Với cơ cấu lao động của tỉnh là 59% lao động nông nghiệp, 15% lao động làm công nghiệp – xây dựng và 26% lao động làm dịch vụ thì năng suất lao động của nông nghiệp bằng 68,5% năng suất lao động của công nghiệp – xây dựng và bằng 34,4% năng suất lao động dịch vụ. Như vậy, với hơn 60% dân số của tỉnh sống bằng nghề nông, thu nhập của nông dân chỉ bằng hơn 2/3 thu nhập của người làm công nghiệp và hơn 1/3 thu nhập của người làm dịch vụ.

Nông nghiệp của Sóc Trăng 5 năm qua đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, có ý nghĩa, song muốn tăng cao hơn năng suất lao động, cải thiện nhanh hơn cuộc sống của người dân thì phải thực hiện đồng bộ các giải pháp của mô hình tăng trưởng mới, đó là:

1. Quyết liệt hiện đại hóa nông nghiệp. Trên cơ sở phân tích điều kiện tự nhiên về đất đai, khí hậu, nước và nhu cầu thị trường mà xác định các cây, con chủ lực của nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, với mỗi cây, con chủ lực cần vận động và hỗ trợ nông dân hiện đại hóa quyết liệt quá trình sản xuất nông nghiệp. Trước hết là chọn các giống năng suất, chất lượng cao, phù hợp với đất và biển của Sóc Trăng sử dụng giống rộng rãi trên quy mô lớn, đồng thời xác định chế độ luân canh  hợp lý. Ví dụ: hiện nay lúa đặc sản chiếm 30% diện tích, cần nhân rộng ra trên 50% diện tích, tiến tới tất cả giống lúa đều là đặc sản. Đối với từng giống cây, con năng suất, chất lượng cao người nông dân cần được chỉ dẫn và thực hành quy trình trồng, nuôi khoa học để giảm chi phí đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y…) vừa nâng cao năng suất, chất lượng.

2. Vận động, hỗ trợ để đa số nông dân tham gia các HTX kiểu mới. Cần thành lập các HTX nông nghiệp kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 để giảm chi phí đầu vào cho từng hộ xã viên do mua được các đầu vào như giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi chất lượng cao nhưng giá lại thấp hơn là mua ở thị trường bán lẻ để hỗ trợ giúp chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, vay vốn và tiêu thụ sản phẩm. Chính các HTX là tổ chức đại diện các hộ nông dân liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với hiệu quả cao. Những người nông dân sản xuất giỏi và con em nông dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật về nông nghiệp, kinh tế là nòng cốt tốt nhất để thành lập các HTX kiểu mới. Từ thực tế hoạt động của 117 HTX của Sóc Trăng, cũng như các điển hình HTX kiểu mới ở đồng bằng sông Cửu Long, Tỉnh cần phổ biến nhanh các mô hình HTX kiểu mới trong trồng lúa, rau, chăn nuôi bò sữa, nuôi tôm… Tỉnh cần có kế hoạch và chính sách để tăng số hộ nông dân tham gia HTX ở mức 30% hiện nay lên trên 50% và cao hơn nữa.

3. Hỗ trợ nông dân đồng bộ, hiệu quả để hiện đại hóa, cơ giới hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất, cạnh tranh thắng lợi trong hội nhập quốc tế. Với kinh nghiệm thời gian qua của Sóc Trăng như Nghị quyết 21/2013/ NQ-HĐND ngày 10.12.2013 về hỗ trợ lãi suất mua máy gặt đập liên hợp, Nghị quyết 23/2013/NQ- HĐND về phát triển bò sữa ở tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 và các chính sách của Chính phủ mới ban hành về hỗ trợ vốn, đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho HTX, tổ sản xuất và hộ nông dân, Tỉnh cần rà soát việc hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khai thác tốt các chính sách đã được ban hành sớm hình thành các HTX mạnh trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản, sản xuất có thương hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm để cạnh tranh thắng lợi trong thời kỳ hội nhập từ 2016.

4.  Phát động và tổ chức phong trào thi đua: Hiện đại hóa nông nghiệp, thoát nghèo làm giàu bằng nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập.  Đối với các cây, con trên địa bàn Sóc Trăng, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã cần nắm chắc và cập nhật thường xuyên tình hình năng suất lao động và thu nhập của hộ nông dân, từ đó điều chỉnh chính sách, hỗ trợ kịp thời, giảm chênh lệch và không ngừng nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân. Cần chỉ rõ các hộ nào, HTX nào có năng suất cao nhất, thu nhập cao nhất để nêu gương, tạo phong trào thi đua: Hiện đại hoá nông nghiệp, thoát nghèo làm giàu bằng nông nghiệp.

Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, MTTQ Việt Nam có vai trò rất quan trọng để vận động thành lập HTX kiểu mới, tổ chức phong trào thi đua hiện đại hóa nông nghiệp để thoát nghèo làm giàu bằng nông nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN khẳng định: Với nguồn nguyên liệu nông nghiệp ngày càng phong phú, cơ hội xuất khẩu lớn do các hiệp định thương mại mới của Việt Nam, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm của Sóc Trăng sẽ có lợi thế phát triển. Để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tỉnh cần quyết liệt nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh. Năm 2014 trong 63 tỉnh thành cả nước chỉ số cạnh tranh của Sóc Trăng đứng thứ 36 cao hơn Tiền Giang, Cà Mau nhưng thấp hơn Hậu Giang, Bến Tre. Cần định kỳ hàng quý đánh giá được chính xác sự hài lòng và không hài lòng của các doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh của tỉnh, qua đó mỗi sở, ngành, huyện, thị phải không ngừng nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong việc phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Theo đó, cần thực hiện phương châm 4 sẵn sàng đối với doanh nghiệp:

-  Sẵn sàng về quy hoạch và khu công nghiệp cho các doanh nghiệp.

-  Sẵn sàng cung cấp nhân lực theo yêu cầu của doanh nghiệp.

-  Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp để được hưởng đầy đủ các chính sách, khuyến khích của Chính phủ và địa phương, kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu để hiện đại hoá sản xuất.

-  Sẵn sàng nghe và đối thoại với doanh nghiệp, giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp do hệ thống quản lý gây ra.  

Đồng chí cũng đề nghị Đại hội dành thời gian phân tích làm rõ: cần làm gì ở mỗi cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cấp ủy xã, huyện và tỉnh để đảm bảo đòi hỏi của Hiến pháp 2013 được thực hiện đó là: tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Phải chăng trong cơ chế hiện nay, sự đồng tình của người dân, sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của bộ máy chính quyền và sự lãnh đạo của các cấp ủy chưa trở thành tiêu chí, điều kiện để cán bộ, công chức và cấp ủy Đảng thực hiện quyền lực quản lý và lãnh đạo của mình trước nhân dân? Nên chăng chính quyền và cấp ủy Đảng các cấp cần biết chính xác: nhân dân đồng tình và không đồng tình thế nào với hoạt động quản lý và lãnh đạo của mình? Nhân dân hài lòng như thế nào về sự quản lý, lãnh đạo của mình và cuộc sống của nhân dân hiện nay? Chúng ta cần tiếp tục thể chế hóa đòi hỏi của Hiến pháp 2013: tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet