"Để báo chí phát triển được thì cần “cắt bớt” nguồn ngân sách"

P. Hoàng

Theo ông Trần DU Lịch, so với thực tế hiện nay thì dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã đưa ra 1 khung pháp lý tốt hơn đối với quyền tự do báo chí và các quy định đối với báo chí đã nghiêm khắc hơn.

Góp ý về dự thảo Luật này, đại biểu Trần Du Lịch (Đoàn Đại biểu QH TP.HCM HCM) cho rằng cần làm rõ khái niệm về tự do báo chí, tự do ngôn luận. Theo đại biểu Lịch, để báo chí phát triển được thì cần “cắt bớt” nguồn ngân sách đối với báo chí. Ông Lịch phân tích, hiện  có quá nhiều cơ quan báo chí. Hiện có hơn 800 cơ quan báo chí nhưng chỉ có trên 200 cơ quan tự chủ còn gần 500 cơ quan nhà nước nuôi “2 đầu”.

Đại biểu Trần Du Lịch đề nghị: “Tôi cho rằng không được dùng ngân sách nữa, anh ra được báo thì anh ra và không có quyền bắt cấp dưới mua báo. Báo chí phát triển cần bớt chuyện Nhà nước nuôi. Nuôi thế này quá nhiều, tỉnh nào, địa phương nào cũng có báo chí, tôi thấy có nhiều địa phương  đã được trợ cấp đầu vào rồi lại bắt các nơi mua báo”.

Báo chí cần tự chủ để phát triển

Đánh giá về một số quy định liên quan đến việc đăng tin về các vụ án trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), ông Trần Du Lịch cho rằng dự thảo Luật đã đi tương đối cụ thể để  báo chí không lạm dụng quyền của mình để xâm phạm những người khác kể cả những người có dấu hiệu phạm tội bởi ta đã có quyền suy đoán vô tội cho đến khi bản án được kết luận.

Đại biểu Trần Du Lịch đưa ra quan điểm, Luật báo chí sửa đổi nên tập trung vào một số vấn đề như cụ thể hóa quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí theo hiến pháp. Thứ hai là Luật cần đưa ra các điều kiện hành nghề báo chí. Vấn đề này theo đại biểu là nên minh bạch từ việc quy định thành lập các cơ quan báo chí, điều kiện hành nghề của phóng viên ra sao.

Ông Trần Du Lịch cho rằng, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cũng còn nhiều điều phải chỉnh sửa và bàn tính lại nhưng ông cũng đánh giá đây là một sự nỗ lực của ban soạn thảo khi đưa ra dự thảo Luật này.Theo ông Lịch, so với thực tế hiện nay thì dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã  đưa ra 1 khung pháp lý tốt hơn đối với quyền tự do báo chí và các quy định đối với báo chí đã nghiêm khắc hơn.

Góp ý  tại phiên họp tổ chiều 14/11 về dự thảo Luật báo chí (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn Minh (Đoàn Đại biểu QH TP.HCM HCM) cho rằng, việc cấp thẻ nhà báo theo quy định của dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã theo hướng rút gọn các công đoạn. Tuy nhiên, theo đại biểu Minh, các điều khoản trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) về việc cấp thẻ nhà báo cần xem xét lại theo hướng siết chặt hơn. Việc cấp thẻ thiếu chặt chẽ có thể dẫn đến việc lợi dụng thẻ nhà báo khiến những nhà báo chân chính khó làm việc.

Đại biểu Đoàn Nguyễn Thuỳ Trang (Đoàn Đại biểu QH TP.HCM HCM) đưa ra ý kiến về quy hoạch báo chí. Theo đại biểu, việc quy hoạch báo chí là vấn đề khá nhạy cảm. Cần rà soát lại, theo đó, trong quy hoạch nói báo in chỉ còn ở các tỉnh, bộ ngành trung ương nhưng cần phải tính toán đặc thù ở một số ngành, 1 số địa phương. Như Hà Nội, TP.HCM cần tính đặc thù chứ không thể cào bằng cũng chỉ có 1 -2 cơ quan báo chí.

Đại biểu Trang cũng cho rằng cần soát lại, đặc biệt phần quy định thủ tục hành chính, trong luật vẫn còn rườm rà, như quy định văn phòng đại diện của các báo tại các địa phương, quy định trưởng VP đại diện, phóng viên phải đáp ứng điều kiện như thế nào. Đại biểu Trang đề nghị không nên quy định cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của các địa phương thì mới được hoạt động. Điều này sẽ hạn chế sự hoạt động của các nhà báo tại các địa phương.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet