Để công bố dịch sốt xuất huyết, cần những điều kiện gì?

Ph. Thúy

Dư luận cho rằng, Hà Nội đang chậm trễ trong việc công bố dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội lại cho rằng Hà Nội đã công khai dịch sốt xuất huyết, còn việc công bố dịch chỉ là... thủ tục hành chính.

Đủ điều kiện sao chưa công bố dịch?

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội diễn biến phức tạp lên tới 18.301 bệnh nhân mắc trung bình mấy tuần gần đây đều có hơn 3000 bệnh nhân mắc và hiện nay đã có 7 bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương vẫn còn 11 bệnh nhân bị sốc nặng do sốt xuất huyết và vẫn phải điều trị tích cực.

Trong khi đó, Hà Nội vẫn chưa công bố dịch vì theo Sở Y tế đây là thủ tục hành chính và vẫn đang theo dõi tình hình để có thể công bố dịch đúng thời điểm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Hà Nội đang đối phó với dịch sốt xuất huyết nhưng thời điểm này vẫn chưa phải đỉnh dịch mà đỉnh dịch thường rơi vào tháng 9, tháng 10 mọi năm. So với các năm trước, dịch năm nay đến sớm hơn từ tháng 4, tháng 5 nhưng vẫn chưa thể xác định được đỉnh của dịch sốt xuất huyết. Nhất là tới đây mùa tựu trường, sinh viên nhập học sẽ có nhiều nguy cơ lây nhiễm tăng.

Hà Nội đã thông báo 12 điểm dịch báo động đỏ ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm này Hà Nội vẫn chưa công bố dịch.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội việc Hà Nội chậm công bố dịch, so với Hà Nam khi chỉ có 150 trường hợp sốt xuất huyết tỉnh này đã công bố dịch, ông Hạnh cho rằng Hà Nội vẫn công khai dịch.

Quy định như thế nào về việc công bố dịch bệnh?

Theo quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch truyền nhiễm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan từ tỉnh, thành phố cho đến Bộ Y tế.

Sốt xuất huyết Dengeu thuộc nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Nên theo Điều 2 trong điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm quy định rõ đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và nhóm C:

a) Một xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) được coi là có dịch khi có số người mắc bệnh vượt quá số mắc trung bình của tháng cùng kỳ 03 năm gần nhất;

b) Một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được coi là có dịch khi có từ 2 xã có dịch trở lên;

c) Một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được coi là có dịch khi có từ 2 huyện có dịch trở lên. Trong khi đó, tại Hà Nội theo ghi nhận của ngành Y tế hiện nay có hơn 18 nghìn người mắc sốt xuất huyết và tất cả các quận, huyện trong thành phố đều có dịch sốt xuất huyết đứng đầu là các quận nội thành như Hoàng Mai, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Thanh Trì.

Quyết định quy định rõ tại điều 4 trình tự công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, nhóm C

1. Ngay sau khi nhận được thông tin người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế tại nơi người mắc bệnh truyền nhiễm cư trú trong thời gian ủ bệnh có trách nhiệm tổ chức điều tra xác minh dịch.

2. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xác định có dịch, Sở Y tế nơi có dịch xảy ra có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo của Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nơi xảy ra dịch có trách nhiệm xem xét, quyết định việc công bố dịch nhóm B và nhóm C theo thẩm quyền.

4. Trường hợp có từ hai tỉnh trở lên đã công bố cùng một dịch bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B trong khoảng thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm công bố dịch theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Điều 6 của quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo Sở Y tế thực hiện việc thống kê, quản lý và báo cáo số liệu bệnh truyền nhiễm hàng tháng, hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Điều 7. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quyết định này trên phạm vi cả nước.

2. Đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh thuộc nhóm A và các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, nhóm C không quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, căn cứ đặc điểm dịch tễ học hoặc khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Bộ trưởng Bộ Y tế xác định khoảng thời gian nhất định không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung danh mục quy định thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet