Dễ kiếm việc làm với ngành Quản lý đô thị

Bạch Dương

Quản lý đô thị là một ngành khoa học tổng hợp, bao gồm các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị; sử dụng đất đai; đầu tư, phát triển nhà và cơ sở hạ tầng công cộng…

Đào tạo nhân lực ngành Quản lý đô thị ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe, có ý thức rèn luyện thân thể để tăng cường sức khỏe, đảm bảo có sức khỏe tốt để học tập và làm việc. Tác phong nghiêm túc, có tính kỉ luật cao và trách nhiệm trong công việc; năng động trong công việc và không ngừng học tập, trau dồi nghề nghiệp; Trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và chấp hành  chính  sách, pháp luật của Nhà nước để phục vụ trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển, quản lý và khai thác đô thị.

Học sinh theo học bậc trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lý đô thị tại ĐH Nguyễn Tất Thành được học những kiến thức chuyên ngành như: Cơ sở qui hoạch đô thị, Luật đất đai, Cơ sở qui hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, Kinh tế xây dựng và phát triển đô thị, Qui phạm và tiêu chuẩn xây dựng, Qui trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng, Qui trình quản lý giao thông vận tải, quản lý điện và cấp thoát nước đô thị, Qui trình quản lý môi trường và chất thải, Qui trình quản lý bất động sản, đất đai, nhà ở đô thị, Qui trình quản lý các dịch vụ dân sinh và  trật  tự đô  thị, Khái quát nhiệm vụ và quyền hạn các cấp chính quyền trong quản lý đô thị, Cơ sở điều tra xã hội học.

Học sinh còn được trang bị kiến thức Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng và kỹ năng giao tiếp để phục vụ công việc trong tương lai.

Học sinh tốt nghiệp ngành Quản lý đô thị có thể làm các công việc Quy hoạch đô thị, Phát triển, quản lý và khai thác đô thị, Tham gia thiết kế, thi công các dự án xây dựng, môi trường, cấp điện, cấp thoát nước

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet