Để mất hơn 48 ha rừng, Chủ tịch xã chỉ bị cảnh cáo?

Hải Dương

Để phá hơn 40 ha rừng trong một năm, nhưng ông Nguyễn Hữu Tầm, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang huyện Đắk Song - Đắk Nông chỉ bị kỷ luật với mức cảnh cáo.
Rừng đang bị tàn phá

Thông tin từ huyện Đắk Song cho biết, Hội đồng kỷ luật UBND huyện Đắk Song đã họp và đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Tầm, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang,

Ông Tầm bị kỷ luật là do với tư cách Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Lâm nghiệp xã Nâm N’Jang, nhưng trên địa bàn lại xảy ra tình trạng phá rừng với diện tích 48,6 ha.

Lẽ ra ông Tầm phải bị kỷ luật bằng hình thức cách chức vì nếu đối chiếu theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông thì mức kỷ luật của ông Tầm sẽ bị cách chức. (Theo điểm c, khoản 1, Điều 11 của Quyết định số 44 quy định: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND cấp xã để rừng trên địa bàn quản lý bị phá trái pháp luật với diện tích từ 40ha trở lên/năm sẽ bị xem xét kiểm điểm và xử lý kỷ luật với hình thức cách chức).

Song trong quá trình họp kỷ luật Hội đồng kỷ luật nhận thấy, ông Tầm vẫn có triển khai một số nội dung công tác của tỉnh, huyện chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Theo tìm hiểu, năm 2016, ông Tầm cũng đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách, không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm, và năm 2017 bị kỷ luật cảnh cáo, ông Tầm  tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo quy định, 2 năm thông hoàn thành nhiệm vụ thì bị miễn nhiệm công tác.

UBND huyện Đắk Song cũng đã gửi văn bản báo cáo kết quả xử lý kỷ luật ông Nguyễn Hữu Tầm lên UBND tỉnh Đắk Nông.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng ký Công văn số 5800/UBND-NC ký yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện Đắk Glong, Đắk Song về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với các trường hợp kiểm điểm, kỷ luật chưa phù hợp với mức độ vi phạm. Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tầm đã bị xử lý hình thức kỷ luật “kiểm điểm rút kinh nghiệm”. Tuy nhiên, việc ông Tầm để mất rừng trong địa bàn xã quản lý với diện tích 48,6 ha thì phải bị hình thức kỷ luật “cách chức”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet