Sau đây là đề thi và đáp án minh họa kì thi THPT quốc gia môn Địa lý 2015 thí sinh có thể tham khảo:

Hoàng Thanh