Đề thi và đáp án minh họa kì thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 sẽ sử dụng tương tự đề thi minh họa năm 2015. Mời thí sinh tham khảo đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015.

Hoàng Thanh