Đề nghị Bộ trưởng KHĐT khẳng định trách nhiệm trong các dự án trọng điểm

N. Huyền

​Chiều 16/4, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng)chất vấn rằng, cách trả lời của Bộ trưởng KHĐT rất giống cách trả lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cách đây 3 nhiệm kỳ, đó là viện dẫn một rừng luật nhưng không thấy trách nhiệm của Bộ trưởng ở đâu!

Theo đó, đã  có 50 đại biểu Quốc hội đã đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng về các vấn đề quản lý, phân bổ vốn đầu tư, trách nhiệm để lãng phí trong đầu tư công…

Là người đầu tiên chất vấn, ĐB Phạm Đình Cúc (Bà Rịa – Vũng Tàu) đặt vấn đề, nhiều dự án được đầu tư bằng ngân sách chưa hiệu quả. Việc giao kế hoạch đầu tư vốn thường chậm dẫn đến giải ngân chậm, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.  

“Nguyên nhân chậm giải ngân vốn từ đầu? Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch Đầu tư và cần có giải pháp gì?”,  ĐB Phạm Đình Cúc nêu.

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng)

Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (TP Đà Nẵng) nêu, trong báo cáo của Bộ có nêu trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các dự án đầu tư dài 7 trang, riêng trách nhiệm của Bộ Kế hoạch Đầu tư 1 trang nhưng chủ yếu là trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật. Những văn bản này ĐBQH hoàn toàn có thể tra cứu được.

“Vấn đề ĐB đặt ra là trách nhiệm của các bộ ngành địa phương thế nào thì Bộ trưởng không nêu. Tôi thấy cách trả lời của Bộ trưởng rất giống cách trả lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cách đây 3 nhiệm kỳ. Khi đó, ĐBQH khóa XI Nguyễn Ngọc Trân đã phải nhận xét trước hội trường là “Bộ trưởng đã đưa ra cả một rừng luật nhưng không thấy trách nhiệm của Bộ trưởng ở đâu”. Tôi đề nghị Bộ trưởng khẳng định trách nhiệm của Bộ mình trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia thế nào và có cam kết gì để khắc phục hạn chế?”- ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy nhấn mạnh.

Trả lời những câu hỏi trên, Bộ trưởng Bộ KH – ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, thời gian trước, do hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ nên hiệu quả quản lý, sử dụng đầu tư công chưa được đảm bảo. Dẫn đến vốn đầu tư có tình trạng dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, các dự án đầu tư phê duyệt vượt quá khả năng thu xếp vốn rất lớn.

“Thường trước đây các dự án phê duyệt gấp 3 lần khả năng thu xếp vốn. Đây là thực tế diễn ra thời gian dài vừa qua. Khắc phục tình trạng này, Luật Đầu tư công được ban hành, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải vừa qua , với các quy trình từ chọn lựa dự án , phê duyệt dự án đều chặt chẽ hơn để kiểm soát dự án , tránh dàn trải, khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản lớn.

Thời gian vừa qua, chúng tôi theo dõi vẫn còn dự án được bố trí không tập trung, do nhu cầu của chúng ta rất lớn. Nhu cầu của từng ngành, địa phương trong 5 năm rất lớn, nhưng khả năng thu xếp vốn của chúng ta thấp hơn nên việc bố trí phân bổ của các bộ, ngành, địa phương còn chưa tập trung”- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu.

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng

Về giao vốn hàng năm còn chậm, trách nhiệm của Bộ KHĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đã được thực hiện theo Luật Đầu tư công. Đây là năm đầu tiên thực hiện với mục tiêu là kiểm soát chặt chẽ các dự án, các quy trình nhiều hơn, chặt chẽ hơn, các cơ quan tham gia lồng ghép nhiều hơn, để đạt mục tiêu nên phức tạp hơn.  Do vậy, việc thực hiện theo các luật mới của các bộ ngành , địa phương còn lúng túng. Việc hướng dẫn của các bộ ngành, trong đó có Bộ KHĐT chưa kịp thời , thận trọng, còn cách hiểu khác nhau. Thuộc trách nhiệm của trung ương, trong đó có Bộ KHĐT.

Giải trình về việc chậm trễ này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay: từ nhu cầu lớn, khả năng cân đối vốn hạn chế, nên việc co kéo, điều chỉnh các phương án khác nhau dẫn đến bị chậm hơn thực tế, khiến giao vốn chậm, từ đó ảnh hưởng đến giải ngân chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả dự án.

Bộ trưởng KHĐT xin nhận trách nhiệm chưa cương quyết, nể nang trong việc thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công cũng như NQ của QH, chỉ đạo của Chính phủ.

“Chúng tôi chưa nghiêm túc, còn nể nang, chia sẻ với khó khăn của các bộ ngành nhiều hơn. Xin nhận trách nhiệm, hứa với QH để làm sao vẫn phải thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, nhưng vẫn tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ”- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet