Đề nghị bỏ việc miễn thuế với ô tô trên 24 chỗ đưa đón công nhân

P. Hoàng

Dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) do Bộ Tài chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội có đề xuất bỏ quy định miễn thuế đối với phương tiện đưa đón công nhân (xe trên 24 chỗ trở lên).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính,  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Luật thuế XNK) hiện hành quy định miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định (TSCĐ) cho dự án ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư bằng vốn ODA, bao gồm: phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân (ô tô 24 chỗ trở lên), phương tiện vận chuyển chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ, trang thiết bị nhập khẩu lần đầu và nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã bổ sung và điều chỉnh một số quy định về đối tượng miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định, theo đó, cần sửa đổi, bổ sung vào Luật thuế XNK để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.

Theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 thì các dự án ưu đãi đầu tư được xác định dựa trên danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn mà không theo nguồn vốn đầu tư. Theo đó, cũng cần điều chỉnh quy định của Luật thuế XNK hiện hành về miễn thuế nhập khẩu TSCĐ đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA: nếu ODA theo cam kết tại các hiệp định vay ODA (điều ước quốc tế) có quy định miễn thuế thì thực hiện miễn thuế theo cam kết quốc tế, nếu là dự án ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế theo dự án ưu đãi đầu tư, nếu là viện trợ không hoàn lại đã được quy định thuộc đối tượng không chịu thuế, nếu là ODA đi vay khác thì không phân biệt do Ngân sách đầu tư hay cho doanh nghiệp vay lại phục vụ sản xuất kinh doanh đều phải nộp thuế để đảm bảo sự bình đẳng giữa các dự án có cùng địa bàn, lĩnh vực nhưng sử dụng các nguồn vốn khác nhau.

Theo đề nghị của Luật Thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi), các xe đưa đón công nhân trên 24 chỗ sẽ không còn được miễn thuế nhập khẩu.

Theo tờ trình của Bộ Tài chính, đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân hiện nay trong nước đã sản xuất được xe ô tô trên 24 chỗ nên việc miễn thuế như hiện hành sẽ không khuyến khích sản xuất trong nước; một số quy định về miễn thuế đối với linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc có vướng mắc, bất cập do chỉ áp dụng miễn thuế khi nhập khẩu đồng bộ với máy móc thiết bị cũng cần được sửa đổi cho phù hợp. Đồng thời, để khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ theo định hướng của Đảng và Nhà nước cần thiết phải bổ sung ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu TSCĐ của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, tại khoản 11, Điều 16 dự thảo Luật đã sửa đổi quy định về miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định (TSCĐ) của dự án ưu đãi đầu tư theo hướng: Bổ sung quy định về miễn thuế hàng hóa tạo TSCĐ cho các đối tượng ưu đãi đầu tư  tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (gồm 5 đối tượng ưu đãi: lĩnh vực ưu đãi đầu tư; địa bàn ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ) và của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Luật XNK (sửa đổi) đề nghị bỏ quy định về miễn thuế đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân; đồng thời, xây dựng nội dung quy định rõ phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ thuộc đối tượng được miễn thuế là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet