Đề nghị công nhận bài chòi là di sản văn hoá phi vật thể

Ngày 6/2, tại Đà Nẵng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi để tiến tới đề nghị UNESCO công nhận đây là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Đề nghị công nhận bài chòi là di sản văn hoá phi vật thể

Ngày 6/2, tại Đà Nẵng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi để tiến tới đề nghị UNESCO công nhận đây là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Đề nghị công nhận bài chòi là di sản văn hoá phi vật thể

Sinh hoạt dân gian hô hát bài chòi tại các địa phương Nam Trung bộ - Ảnh: HC

Đây là loại hình nghệ thuật đã có lịch sử mấy trăm năm ở Nam Trung Bộ. Tuy nhiên hiện loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian này cũng đang gặp nhiều khó khăn do thiếu đội ngũ trẻ kế cận. Do vậy công tác bảo tồn là hết sức cần thiết và cần có chiến lược lâu dài.

Hiện Đà Nẵng là 1 trong 8 tỉnh, thành ở khu vực Nam Trung Bộ được Bộ VH-TT-DL đề nghị khẩn trương làm công tác kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể đối với nghệ thuật bài chòi.

Trên cơ sở đó, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam sẽ sớm tập hợp lập hồ sơ trình UNESCO xét duyệt và công nhận bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong thời gian sớm nhất.

HẢI CHÂU

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet