Đề nghị Hội Chữ thập đỏ VN chấp hành QĐ đình bản Báo Nhân đạo và Đời sống

Bộ TT&TT vừa có văn bản đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ đạo Báo Nhân đạo và Đời sống ngừng ngay việc xuất bản các ấn phẩm, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1945/QĐ-BTTTT.

Trước đó, ngày 09/11/2015, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1945/QĐ-BTTTT về việc đình bản tạm thời hoạt động của Báo Nhân đạo và Đời sống thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thời gian 03 (ba) tháng, kể từ ngày 09/11/2015 để Báo kiện toàn tổ chức, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra lưu chiểu cho thấy, Báo Nhân đạo và Đời sống vẫn tiếp tục xuất bản ấn phẩm phụ Hạnh phúc và Tình yêu số 56, phát hành ngày 12/11/2015.

Bộ TT&TT đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chỉ đạo Báo Nhân đạo và Đời sống ngừng ngay việc xuất bản các ấn phẩm, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1945/QĐ-BTTTT; sớm kiện toàn nhân sự để Báo đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Theo MIC

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet