Đề nghị miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐBCQG với ông Nguyễn Xuân Phúc

Vạn Xuân

Chiều ngày 9/4, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã đệ trình danh sách trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia với 14 người trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo đó, đọc tờ trình trước Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII, Quốc hội đã thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, trong đó có Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 ủy viên.

Nay do có sự thay đổi công việc phân công, bố trí nhân sự ở một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị xã hội liên quan đến thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Vì vậy, cần kiện toàn nhân sự để đảm bảo hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn, miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với các ông, bà:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông, bà: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch QH;  Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Nương; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng Ban công tác đại biểu; Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sau khi Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về nhân sự được đề xuất miễn nhiệm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet