Mời bạn đọc tham khảo đề Sinh kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016.

Hoàng Thanh