Năm 2016 Bộ GD&ĐT không công bố đề thi minh họa mà thí sinh có thể lấy đề thi minh họa năm 2015. Sau đây là đề thi và đáp án minh họa kì thi THPT quốc gia môn Toán 2015 thí sinh có thể tham khảo:

Hoàng Thanh