Infonet xin giới thiệu đề toán quốc tế kangaroo lớp 3,4 năm 2012 để bạn đọc tham khảo. Năm 2016, cuộc thi toán quốc tế kangaroo chính thức tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

PV