Infonet xin giới thiệu đề thi toán quốc tế kangaroo lớp 5, 6. Đây là cuộc thi lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

PV