Đề thi ViOlympic Toán Tiếng Việt lớp 5 vòng 15 năm 2016

Hoàng Thanh

Báo điện tử Infonet xin giới thiệu đề thi ViOlympic Toán tiếng Việt lớp 5 vòng 15 năm 2016 để học sinh và giáo viên tham khảo.

Câu 1: Một người gửi tiết kiệm 12 000 000 vào một ngân hàng với lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. Hỏi sau 2 tháng tổng số tiền cả gốc lẫn lãi mà người đó thu được là bao nhiêu? (Biết rằng tiền lãi tháng trước được cộng gộp vào tiền gốc tháng sau) 

Trả lời: Số tiền người đó thu được là {} đồng. 

ĐS: 12144432 

Câu 2: Đầu năm học, một trường Tiểu học có số học sinh nam và số học sinh nữ bằng nhau. Hết học kì I, nhà trường nhận thêm 6 em học sinh nam và 18 em học sinh nữ nên số học sinh nam chiếm 49% tổng số học sinh của toàn trường. Hỏi đầu năm học, trường đó có bao nhiêu học sinh nữ? 

Trả lời: Đầu năm học, trường đó có {} học sinh nữ.

 ĐS: 288 

Câu 3: Tùng dán 10 hình lập phương nhỏ với nhau và được khối hình như trong hình vẽ. Sau đó cậu ấy đem sơn toàn bộ khối hình đó (bao gồm cả đáy). Hỏi sau khi sơn, có bao nhiêu hình lập phương được sơn đúng 4 mặt?

Trả lời: Có {} hình lập phương nhỏ được sơn 4 mặt. 

ĐS: 3 

Câu 4: Hai kho lương thực chứa tất cả 50 tấn gạo. Nếu chuyển $\dfrac{3}{8}$ số tấn gạo ở kho thứ hai sang kho thứ nhất thì hai kho có số tấn gạo bằng nhau. Hỏi kho thứ nhất chứ bao nhiêu tấn gạo? 

Trả lời: Kho thứ nhất chứa {} tấn gạo. 

ĐS: 10 

Câu 5: Cho hình lập phương sau:

Một trong các hình sau đây có thể ghép thành hình lập phương đã cho. Hãy tìm ra hình đó.

ĐS: A  

Câu 6: Ba bạn Mai,Hùng và Thắng tham gia trồng cây và trồng được tất cả là 12 cây.Biết rằng tổng số cây mà Mai và Thắng trồng được nhiều hơn số cây Hùng trồng được là 4 cây và số cây Thắng trồng được bằng 5 3 số cây Mai trồng được. Số cây mà Thắng trồng được là…cây. 

ĐS: 5 

Câu 7: Nếu giảm chiều dài của một hình chữ nhật đi 20% thì phải tăng chiều rộng của hình chữ nhật đó lên…% để diện tích hình chữ nhật không thay đổi.

 ĐS: 25 

Câu 8: 15 số tự nhiên được xếp thành 1 hàng sao cho tổng của bất kì 4 số liền kề nhau đều bằng 12.Cho trước 3 số như trong hình. Số được thay thế bởi hình là… 

ĐS: 5 

Câu 9: Hai hình tròn có hiệu hai bán kính là 4cm. Biết rằng hình tròn bé có chu vi bằng 1 3 chu vi của hình tròn lớn. Diện tích của hình tròn bé là …cm2 

ĐS: 12,56 

Câu 10: Một phép chia có thương là 80 và số dư là 16. Biết rằng tổng của số bị chia, số chia,thương số và số dư bằng 2137.Số bị chia của phép chia đó là… 

ĐS: 2016

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet