Báo điện tử Infonet xin giới thiệu đề thi ViOlympic Toán Tiếng Việt lớp 5 năm 2015 vòng thi cấp quốc gia dành cho học sinh lớp 5 với thời gian làm bài 60 phút.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn do FPT cung cấp)

Hoàng Thanh