Đề xuất dự án chống xói lở, bảo vệ bờ biển Hội An

H.Thanh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Quảng Nam triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, thành phố Hội An sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UBND tỉnh Quảng Nam và Nhà tài trợ về quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với Đề xuất Dự án để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cơ chế tài chính cụ thể và phương án trả nợ khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án trên.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet