Đề xuất không khởi công trụ sở mới cho Kiểm toán Nhà nước

Thành Nam

Thảo luận sáng 14/10, UBTVQH đã đồng ý chủ trương nâng mức trích tiền từ 2% lên 5% như đề xuất của KTNN, tuy nhiên chưa vội thông qua việc thành lập KTNN chuyên ngành VIII, và đề nghị không khởi công trụ sở mới. 

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Nguyễn Hữu Vạn, trụ sở làm việc của ngành hiện quá chật hẹp và còn rất thiếu, chưa bảo đảm định mức theo quy định của Nhà nước, các khu vực đang phải đi thuê trụ sở, không bảo đảm điều kiện làm việc, ảnh hưởng tới thực hiện nhiệm vụ được giao…

Đề xuất không khởi công trụ sở mới cho Kiểm toán Nhà nước - ảnh 1
Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn. Ảnh VNN

Từ thực tế đó, KTNN đề nghị được bố trí vốn đầu tư cho các dự án trụ sở làm việc, trên cơ sở ưu tiên bố trí từ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong dự toán NSNN hàng năm (bắt đầu từ năm 2014).

Nguồn vốn tiếp theo sử dụng một phần nguồn kinh phí được trích 2% trên tổng số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị. Số còn thiếu được cấp lại không quá 500 tỷ đồng/năm từ số thực thu qua kết quả kiểm toán hàng năm do KTNN phát hiện tăng thêm cho NSNN trong 4 năm từ 2014 đến 2017.

Theo thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, đề nghị của KTNN có căn cứ pháp lý, tuy nhiên, trong bối cảnh NSNN hạn hẹp, nguồn thu gặp nhiều khó khăn, nên việc đầu tư phải có trọng tâm và lộ trình phù hợp với nguồn lực thực tế, chỉ tập trung đầu tư cho các dự án đang thi công dở dang, các dự án thực sự cấp bách, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí…

Đối với chủ trương thành lập KTNN chuyên ngành VIII (kiểm toán hoạt động), Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn cho rằng, KTNN đã rút ra được những kinh nghiệm để chuẩn bị cho xây dựng chuẩn mực, các quy trình kiểm toán hoạt động và triển khai rộng rãi, độc lập loại hình kiểm toán độc lập…

Trên cơ sở đó, KTNN đã đề xuất thành lập thêm một KTNN chuyên ngành chuyên về kiểm toán hoạt động, đồng thời giao bổ sung cho KTNN 90 biên chế vào năm 2014.

Về việc sửa đổi, bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chế độ ưu tiên, theo Tờ trình của KTNN thì nguồn kinh phí được trích 2% số tiền phát hiện và kiến nghị thông qua hoạt động kiểm toán có xu hướng giảm, không đủ để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động.

KTNN đã đưa ra 2 phương án sửa đổi. Theo phương án 1, KTNN đề nghị được cân đối nguồn trực tiếp từ NSNN, đồng thời cho phép được tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí trích 2% số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Phương án 2, KTNN đề nghị điều chỉnh mức trích từ 2% lên khoảng 4 – 5% số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị thông qua hoạt động kiểm toán để tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên hiện nay đối với Kiểm toán Nhà nước.

Chủ nhiệm UBPL Phan Trung Lý cho biết, thường trực ủy ban tán thành với việc cần phải bảo đảm nguồn kinh phí ổn định để thực hiện chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán Nhà nước như quy định trong Nghị quyết hiện hành của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thường trực UBPL đề nghị nên bảo đảm chế độ chi này bằng cách tăng tỷ lệ % số tiền để lại cho KTNN như phương án 2 để bảo đảm nguồn chi cho khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động trong ngành.

Sau phần thảo luận, PCT Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đối với kiểm toán chuyên ngành VIII còn nhiều băn khoăn trong UBTVQH nên KTNN cần phải nghiên cứu thêm, và sẽ thành lập vào thời điểm thích hợp.

TVQH nhất trí với chủ trương nâng mức trích tiền từ 2% lên 5% như đề nghị của KTNN. Còn đối với chủ trương xây dựng trụ sở, TVQH yêu cầu tiếp tục rà soát danh mục đầu tư, và không khởi công các dự án mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet