Đề xuất lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân là 70.000 đồng

Vạn Xuân

Bộ Tài chính đang đề xuất mức thu lệ phí khi cấp mới, cấp lại thẻ căn cước công dân là 70.000 đồng/thẻ. Trường hợp cấp đổi thẻ Căn cước công dân, mức phí được đề xuất là 50.000 đồng/thẻ.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp căn cước công dân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải nộp lệ phí cấp căn cước công dân theo quy định.

Dự thảo Thông tư đề xuất mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại thẻ căn cước công dân là 70.000 đồng/thẻ; và mức thu lệ phí là 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp cấp đổi. Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí thẻ căn cước công dân bằng 50% mức thu quy định trên.

Trường hợp đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân thì không phải nộp lệ phí.

Bộ Tài chính đề xuất lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân là 70.000 đồng. Ảnh minh họa

Những trường hợp được miễn lệ phí gồm: Công dân đã được cấp CMND 9 số và CMND 12 số nay chuyển sang cấp căn cước công dân theo Luật căn cước công dân; Đổi căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; Đổi, cấp lại căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Cũng theo dự thảo, tổ chức thu lệ phí là Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an quận, huyện thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính tương đương.

Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định, thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet