Đề xuất luật hóa việc 'đặt cược thể thao' làm nóng phiên họp TVQH

N. Huyền

Chiều 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục thể thao. Trong đó “đặt cược thể thao” là một nội dung được bàn thảo nhiều nhất.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng cần phải có phân tích thuyết phục và cụ thể hơn, bảo đảm tính nguyên tắc, an ninh trật tự trong đặt cược thể thao và nguồn thu từ đặt cược phải được sử dụng để đầu tư cho phát triển thể dục, thể thao.

Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, qua tổng kết thực tiễn mười năm thi hành, Luật thể dục, thể thao đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực: tạo hành lang pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao; tạo ra bước chuyển biến căn bản trong nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đến nay Luật Thể dục, thể thao đã bộc lộ một số bất cập dẫn đến việc khó thi hành trong thực tế. Do vậy, việc xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao trong thời điểm hiện tại là rất cần thiết.

Trình bày ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Thể dục, thể thao năm 2006; bổ sung những vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến hoạt động thể dục, thể thao….

Trong đó, có ý kiến trong cơ quan này đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về đặt cược thể thao. Cụ thể, Luật quy định theo hướng giao Chính phủ ban hành danh mục hoạt động thể dục, thể thao được phép kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Nhóm ý kiến khác cho rằng, Chính phủ mới ban hành Nghị định 06 năm 2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế, nên cần có thời gian tổng kết, đánh giá trước khi quy định trong luật.

"Thường trực Ủy ban cho rằng, cơ quan trình dự án luật cần có báo cáo đánh giá tác động chi tiết, làm cơ sở để Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến", ông Phan Thanh Bình nói.

Qua thảo luận, một thành viên khác trong Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị phân tích đánh giá tác động rõ hơn việc "đặt cược thể thao" vì đây là hoạt động phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, trong khi thế giới đã có từ lâu. Theo vị này, trong thực tế dù không cho phép thì hoạt động đặt cược vẫn diễn ra, vì vậy luật nên cho phép bằng những quy định chặt chẽ để lấy nguồn thu hợp pháp.

"Cá nhân tôi thấy nên có nhưng phải phân tích kỹ hơn, thuyết phục hơn để đưa vào luật. Nguyên tắc là được phép đặt cược, nhưng phải đảm bảo an ninh, trật tự, dùng nguồn thu để đầu tư phát triển thể dục thể thao, theo trình tự chặt chẽ. Được đặt cược môn gì thì Chính phủ quyết định và có thể phải xin phép cấp trên", ông Phan Thanh Bình nêu.

Chưa nên đưa vào Luật

Cho ý kiến về dự thảo Luật,  Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, hai nội dung về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao là hai mảng quan trọng trong hoạt động thể dục, thể thao.

Do vậy, đề nghị dự án Luật nên sửa đổi, tập trung mạnh vào thúc đẩy 2 mảng chính là thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Về thành tích cao, nên hướng đến đầu tư tập trung có trọng tâm, trọng điểm cho các môn thể thao thuộc danh mục thi Olympic, không nên đầu tư dàn trải; tương tự về thể thao quần chúng cũng cần sửa đổi, hướng mạnh đến vấn đề về chất lượng, tập trung vào những môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, đánh gòn...

Đồng thời, việc sửa đổi cũng cần đặc biệt quan tâm đến các chính sách phát triển hệ thống các huấn huyện viên; có các cơ chế, chính sách thỏa đáng trong chăm lo cho các vận động động viên, nhất là những vận động viên có nhiều thành tích bởi theo Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển, trong sự nghiệp thể dục, thể thao, họ đã đổ rất nhiều mồ hôi, xương máu, thậm chí họ còn phải hy sinh cả hạnh phúc cá nhân của mình.

Về đặt cược thể thao, có ý kiến đề nghị cơ quan trình dự án Luật nghiên cứu, bổ sung quy định về đặt cược thể thao, giao Chính phủ quy định chi tiết và ban hành danh mục các hoạt động thể dục, thể thao được phép kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế, cần có thời gian tổng kết, đánh giá trước khi quy định trong Luật, vì vậy, chưa nên quy định về đặt cược thể thao cũng như các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đặt cược thể thao trong dự thảo Luật.

Ủng hộ quan điểm nên xây dựng quy định về đặt cược thể thao, tuy nhiên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng cần phải có phân tích thuyết phục và cụ thể hơn; bảo đảm tính nguyên tắc, an ninh trật tự trong đặt cược thể thao và nguồn thu từ đặt cược phải được sử dụng để đầu tư cho phát triển thể dục, thể thao.

Tờ trình, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao dự kiến trực tiếp sửa đổi, bổ sung 22 điều, giữ nguyên 57 điều, bổ sung 1 điều mới; trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm: khuyến khích, thúc đẩy xã hội hoá hoạt động thể dục, thể thao; khắc phục những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động thể dục, thể thao; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quản lý các hoạt động thể thao; sửa đổi tên gọi của cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao trong Luật Thể dục, thể thao hiện hành để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet